SDU: De deugden van Phagwa koesteren
21 Mar, 01:57
foto


De politieke partij Sociaal Democratische Unie (SDU), onder leiding van Celsius Waterberg, roept de bevolking op tot bezinning rond de herdenking van het Phagwafeest. Dit lentefeest is tevens het nieuwjaarsfeest van de Hindoes. Een belangrijke feestdag in grote delen van India en andere landen met een grote hindoeïstische gemeenschap. In Suriname is dit een nationale feestdag. Een feestdag waarbij problemen plaatsmaken voor gezelligheid en saamhorigheid, ongeacht ras, kleur of etnische groep.
Phagwa symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid.

Phagwa kenmerkt zich naast vrolijkheid ook door kleurrijkheid. We zijn een natie met verschillende culturen en achtergronden. Maar op de eerste plaats zijn wij Surinamers. Met het oog op de komende verkiezingen moeten wij als Surinamers bewust zijn van onze zaak en weten, waar het goede gehuisvest is, waar er licht, kennis, recht en waarheid is, en dit te koesteren, zodat wij als natie het kwade, de duisternis, onwetendheid, onrecht en onwaarheid zullen verslaan.

Het doet ons goed, dat ook de niet Hindoes deelnemen aan dit feest. Het geeft aan dat wij elkaars culturen respecteren. Wat in bepaalde delen van de wereld haast niet mogelijk is, zijn wij wel in staat te realiseren in ons geliefd Suriname. En met trots mogen wij zeggen, ja, we zijn Surinamers, waarvan de voorouders afkomstig zijn uit verschillende delen van de wereld.
Subh Holi 2019