Misiekaba somt 10 positieve ontwikkelingen op
18 Jan, 00:39
foto
André Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij. (Foto: Raoul Lith)


André Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), heeft tien positieve ontwikkelingen opgesomd tijdens de algemene politieke beschouwing, donderdag. De regering-Bouterse heeft volgens hem een niet aflatende aandacht getoond voor ondernemerschap, wat hij toejuicht. De politicus geeft aan dat ontwikkeling een proces is. "Net als Keulen en Aken is Dubai ook niet in één dag gebouwd. Wij zullen het dus ook niet in één dag kunnen doen. Maar gelukkig hebben wij wel de visie en de daadkracht om het te kunnen doen. We can do the job!", concludeert de politicus.

Misiekaba zegt blij te zijn te merken dat vanaf de Bouterse 1 regering er naast het sociale ook voldoende aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. "We horen geen of nauwelijks klachten van ondernemers dat zij geen vergunning kunnen krijgen. Het vlot verstrekken van bouwvergunningen is in dat kader ook behoorlijk aangepakt. Het aansluiten van water en stroom zelfs voor gebieden tot in het verre binnenland wordt meer dan ooit ter hand genomen. Zo krijgen de Marron en Inheemse gemeenschappen meer dan ooit de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De Marrons en Inheemse gemeenschappen krijgen als nooit tevoren de gelegenheid om hun aangeboren ondernemers skills in praktijk te brengen."

De NDP-fractieleider merkt op dat er meer dan tien positieve ontwikkelingen zijn, maar hij beperkt zijn opsomming bij dit aantal.
1. Het Staatsbedrijf Staatsolie welke bezig is om ondernemers te wijzen op de mogelijkheden welke de te verwachte vondst van aardolie voor onze kust met zich zal mee brengen.
2. De aanname van de Elektriciteitswet en de Wet voor instelling van een Energie autoriteit welke grote mogelijkheden hebben gecreëerd in de energie sector. Zo zijn er al aardig wat aanvragen om in deze sector te kunnen investeren.
3. De geweldige bedrijvigheid in de bouwsector vanwege de bouw van duizenden woningen en aanleg van infrastructuur in stad en district.
4. De ophanden zijnde ontwikkeling van een integrale maritieme strategie en beleid. Het moge duidelijk zijn dat onze toekomst op het water ligt, getuige onze rijke biodiversiteit en niet levende natuurlijke hulpbronnen en onze exclusieve economische zone van 114.060 km2 en continentaal plateau van 212.850 km2.
5. De ontwikkelingen met name de investeringen en innovatie welke onze financiële sector in het bijzonder onze banken doorvoeren, is zeer hoopgevend voor de toekomst.
6. Het feit dat de Surinaamse Orchideeën en Sierteelt Vereniging welke al 50 jaar bestaat, van deze regering eindelijk de beschikking heeft gehad over een eigen stuk grond, is ongetwijfeld weer het bewijs hoe de regering ondernemerschap stimuleert. En dan duidelijk niet alleen grote ondernemers, maar ook deze kleine ondernemers opdat ook zij kunnen groeien en ooit tot de grote in ons land mogen gaan behoren.
7. De veiligheid welke verder wordt vergroot. De regering is er niet tevreden mee dat ons land tot een van de veiligste landen in de regio behoort en is er nu toe overgegaan om het project safe city uit te voeren waardoor het bijzonder moeilijk zal zijn om te roven zonder gepakt te worden. Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de criminaliteit verhoogd zal worden aangepakt. Een zaak welke niet alleen voor de totale bevolking maar ook voor ondernemers van groot belang is.
8. Zeker ook meer dan het vermelden waard, is de internationale reserve positie van onze Centrale Bank welke in 2018 met US$ 100 miljoen is toegenomen en we nu een 5 maanden dekking hebben.
9. Ik kijk uit naar de speciale Caricom sessie over transport welke in februari a.s. wordt gehouden. Immers voor export van onze producten is transport van uiterst belang.
10. De opzet van het investeringsinstituut INVESTSUR niet alleen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, maar ook om lokale investeerders te accommoderen is ook een geweldig voorbeeld. Samen met de heractivering van het KMO-fonds voor de kleine en middel grote bedrijven zijn er heel sterke facilitaire impulsen gegeven aan het ondernemerschap.