26 bevorderingen bij Korps Brandweer Suriname
11 Dec, 04:43
foto
Minister Stuart Getrouw feliciteert Winod
Bhola, die tot hoofdbrandmeester 1ste klasse is bevorderd. Naast hem Ulrich Coats, hoofd PR, die ook tot
hoofdbrandmeester 1ste klasse is bevorderd. (Foto: NII)


26 medewerkers van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn maandag bevorderd naar een naast hogere rang. Het gaat om 17 hoofdbrandmeesters die bevorderd zijn tot hoofdbrandmeester 1e klasse, twee brandmeesters tot brandmeester 1e klasse en 7 hulpbrandwachten 1e klasse tot brandwacht 1e klasse.

Hoofdcommandant van de brandweer, Radjen Jakari, feliciteerde de bevorderden met de bereikte mijlpaal in hun leven. “Het is een erkenning voor de geleverde prestaties in de context van de eisen van benoembaarheid. Heb plezier in uw werk en vertrouwen in uw eigen kunnen, dan kunt u de verantwoordelijkheden die uw bevordering met zich meebrengt, gemakkelijk dragen. U zult taken in de hogere rang en functie naar behoren moeten uitvoeren”, richtte hij zich tot de functionarissen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Volgens Jakari hebben de officieren onlangs diverse bijscholingssessies op officiersniveau gevolgd, waaronder ook de groep officieren die bevorderd zijn. “Wij verwachten niets anders, dan een wezenlijke bijdrage van u allen om de brandweer organisatie tot een grote hoogte te brengen. Zelfverantwoordelijkheid, wederzijds respect, initiatief nemen, creativiteit, innovatief denken en ownership zijn de belangrijkste ingrediënten hierbij”, gaf Jakari het brandweerpersoneel mee. Hij is ervan overtuigd dat de leden in hun functioneren met hun competenties een wezenlijke bijdrage zullen leveren om de doelen van de brandweer te realiseren.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie draagt de volle overtuiging dat de bevorderden zich op een professionele wijze zullen blijven inzetten. “Ik ben zelf getuige geweest van jullie deskundigheid, moed en inzet bij de calamiteit op de vuilstortplaats te Ornamibo en de Wolframstraat. Teamwork als competentie heeft hier de boventoon gevoerd. Door onvermoeibare inzet en krachtenbundeling hebben jullie de brand kunnen blussen. Het kwam allemaal neer op vertrouwen en 100 procent inzet van jullie allen”, zei de minister.

De bewindsman geeft aan vanaf zijn aantreden continu in overleg te zijn geweest met de brandweerleiding en de bond inzake de brandweerzorg alsook de rechtspositie van het personeel. “We hebben ook een aanvang gemaakt met het renoveren van de kazernes en de aanschaf van Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU)”, aldus justitieminister Stuart Getrouw. Het streven van de bewindsman is erop gericht dat het brandweerpersoneel gemotiveerd is en op professionele wijze brandweerzorg biedt aan de samenleving. Voor de komende weken zal er een agressievere voorlichtingscampagne met de nadruk op het gevaar bij het afsteken van vuurwerk, door het KBS worden gevoerd.