Brief hoofdkapiteins aan president keuze granman
15 Oct, 06:58
foto
Albert Aboikoni is benoemd en beëdigd als grootopperhoofd van de Saramaccaners.


President Desi Bouterse heeft enkele malen benadrukt dat hij niet uit eigen beweging uit drie kandidaten voor Albert Aboikoni gekozen heeft als granman van de Saramaccaners. In een brief aan hem hebben hoofdkapiteins van dertien dorpen via districtscommissaris (dc) Yvonne Pinas, gevraagd om interventie. Drie personen zijn op culturele wijze benoemd tot granman.

De hoofdkapiteins hebben in een verklaring de regering gevraagd om spoedig een oplossing te vinden voor het gezagsvacuüm dat er is ontstaan. Dc Pinas heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling de verklaring van de hoofdkapiteins, doen toekomen.

In de verklaring zijn na diverse overwegingen de volgende besluiten genomen:
1. De impasse waarin de Saamaka maatschappij op bestuurs-, sociaal-economisch en educatief gebied is komen te verkeren, met onmiddellijke ingang op te heffen;
2. De regering van de republiek Suriname te vragen spoedig een oplossing te vinden voor het gezagsvacuüm.

3. De president van de republiek Suriname te dien aard vragen, met inachtneming van de geldende traditionele regels met betrekking tot het benoemen van de granman, uit het midden van de drie voorgestelde of voorgedragen kandidaten voor het granmanschap, één van de kandidaten te verkiezen en plechtig te bevestigen in het ambt van grootopperhoofd der Saamaka.

U kunt de verklaring hier downloaden.
pdf-icon.gif Verklaring_kapiteins.pdf                

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April