Column: Politieke Borrelpraat 417
22 Jul 2018, 20:47
foto
Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken. (Foto: rijksoverheid.nl)


“Je zal maar zo een kerel als die Stef Blok met een blok beton als kop als minister van Buitenlandse Zaken hebben.”
“Je bedoelt met een kop als een blok beton. Echt een blok aan het been van Rutte-goeie-grutte.”
“Zo een onbenul zet het hele buitenlandse beleid van z’n regering op het offerblok.”
“Echt een rotsblok dat in z’n omhooggevallen arrogantie denkt een blokje goud te zijn.”
“Z’n eerste excuus was zoiets als: ‘ja, het was een interne mededeling, als het openbaar zou zijn, zou ik dat anders gezegd hebben.”
“Wat zeiden de inheemsen toentertijd in Noord-Amerika? ‘Blanke man praat met gesleten tong, hauwg!”
“Nou, ik vind dat hij tenminste als geen ander een heleboel krachten die dachten vol vrachten van onmachten, heeft wakker geschud en die dankbaar gebruik en misbruik maakten van z’n rechts gebabbel om met allerlei geschut op hem vuren.”
“Tja, toen moest hij noodgedwongen diep door het stof en moest hij links en rechts z’n excuses aanbieden, ook aan die ‘failed state Suriname’. Owwww, wat een vernedering voor z’n superiorteitsgevoel; dat doet zeer.”
“Die Club Paars van jou heeft mooi de gelegenheid te baat genomen om hun anti-Hollandse inslag weer eens flink uit de koelkast te halen en in de magnetron te stoppen, hoogste stand.”
“Nou, hebben we geen gelijk als schimmige machten achter de schermen nu al twee geldzendingen van ons vasthouden zonder dat precies kan worden aangegeven waar wij fout zijn? En die anti-boutist van jou, die Theoloog Paraan, moest natuurlijk in die kwestie Blok daar eventjes weer eens bovenop springen om aan te tonen hoe fout alles is wat met de B van Bouta en de P van Paars begint.”
“Omdat je niet kan hebben, dat die Theoloog Paraan, zoals jij hem vernoemt, steeds de waarheid zegt over de wandaden van jouw gevierde Baas Paars. En intussen heeft onze Theo z’n zoveelste boek uitgegeven, waarin hij in feite onze failed state op het gebied van de rechtsorde en de morele standaarden aan de kaak stelt en ons oproept daartegen in verzet te komen.”
“Ja, inderdaad, een goed ding, zo een boek, maar niets nieuws onder de zon voor mij. Ik lees z’n goed geschreven artikelen steeds, maar ze geven mij geen hoop, geen nieuwe en bruikbare vooruitzichten, geen bruikbaar stappenplan om eruit te komen.”
“We worden maar ontevreden gemaakt en gehouden en in feite steeds aangezet om ons werk, ons inkomen aan een kant te zetten en een gevecht aan te gaan met een herkozen staatshoofd dat in het buitenland middels een schriftelijke verklaring van een omgekochte kroongetuige in een dubieuze rechtszaak tot 12 jaar cel is veroordeeld.”
“Je mag het dubieus noemen hoe je wil, maar de man is daar bij verstek veroordeeld wegens een drugstransport en doet er alles aan om ook alhier een veroordeling te voorkomen.”
“Waarom komen deze hoogstaande voortrekkers van moraal en ethiek uit het rechtszekere Noorden ons dan niet hier ter plekke ondersteunen in de strijd tegen al die met mooie hoogstaande bewoordingen geconstateerde toestanden?”
“Dus jij wil dat strijdbare en hoogstaande denkers en schrijvers hun comfortzone in het Noorden moeten laten om hier strijd te leveren tegen alles wat slecht is, rondom vooral die Bouta?”
“Ja, dat wil ik. We kunnen dit niet overlaten aan onervaren jongelingen hier te lande die wel met goede bedoelingen en een strijdbaar elan de straat zijn opgegaan en aanhang hebben verzameld, maar helaas eerder elkaar dan het kwaad te lijf zijn gegaan.”
“Misschien voelen deze Noordzeese voorvechters van vrijheid, recht en moraal zich hier niet veilig en voeden ze ons vanuit het veilige Noorden met geestelijke munitie om de strijd alhier te leveren.”
“Hoe edelmoedig. Dan heb ik meer respect voor Fidel Castro en Ernesto Che Guevara die vanuit de Cubaanse bossen en het platteland onder belabberde omstandigheden met het volk naar de hoofdstad optrokken om die gehate dictator Fulgencio Batista van zijn troon te stoten.”
“Ja, en Castro was zeker geen dictator. En zo een guerrillastrijd kan je heden ten dage toch niet verwachten van deze mensen?”
“Oké, te begrijpen, maar dan vind ik dat je je dan liever niet steeds op een bepaalde, eenzijdige en voorspelbare manier moet inlaten in onze strijd hier, die wij op onze manier, op ons tempo met alle risico’s en onzekerheden voeren en toch met duidelijke successen.”
“Maar ik zag op Sterrennieuws ook zo een goed geschreven stuk; het gaat over vrijheid, kruimels en schroot.”
“Ja, inderdaad, een beetje aan de lange kant, maar duidelijk uitgelegd wat er allemaal is misgegaan in ons land, welke grandioze prestaties we hebben geleverd en dat het de amateur-politici zijn die de oorzaak zijn geweest van onze gemiste kansen.”
“Klopt en voor de zoveelste keer lees ik wat er allemaal fout ging en waar de oorzaken liggen. Maar nog steeds leer ik daaruit niet wat ik hier en nu moet beginnen te doen om hieruit te komen. De schrijver van dit goede artikel stelt aan het eind zelfs een retorische vraag: ‘Welke politicus kan dit helpen veranderen?”
“Tja, daar hebben we inderdaad niet veel aan. Of is de schrijver van het artikel degene, zoals in the speelfilm the Matrix: He’s the one, de uitverkorene?”
“Maar mijn goede genade, wat willen jullie dan in hemelsnaam horen of lezen?”
“Volgens welk uitvoerbaar stappenplan we eruit kunnen komen.”
“Maar waarom zo een lange weg? We jagen Bouta in 2020 toch weg en klaar is Kees?”
“Hoe ga je zeker 30.000 kiezers zover krijgen om: punt 1 niet op Paars te stemmen en punt 2 op welk alternatief te stemmen? Zal al dat mooie geschrijf over quasi-dit en decivilisatie-zo en criminogene dingens-zus zovele kiezers in 2020 zover krijgen dat ze dit stemgedrag zullen volgen?”
“Tja, dat kan je in feite vergeten. Als je nu via de social media bij de veertien tot zestienjarigen begint, kan je in 2025 misschien een redelijk grote aanhang hebben, aangevuld met ouderen, zodat je wat zetels binnenhaalt en als je verder gaat, nu ook via het parlement, door je daar welgemanierd en productief te gedragen, kan zo een movement in 2030 regeringsverantwoordelijkheid verwerven en helpen dragen. Tra fasi no de, brada.”
“Werkelijk, al die snellere manieren zijn lood om oud ijzer; alleen met ontevreden kiezers proberen de regering weg te stemmen, en als je daar eenmaal zit, begin je hetzelfde te doen als je voorgangers, namelijk HGP, oftewel: Het Grote Plunderen van vooral de natuurlijke rijkdommen van dit land.”
“Daarom raken vele kiezers teleurgesteld in politici en gaat meer dan 30% niet stemmen.”
“Precies, daar heb ik het nou over. Met dat steeds aankweken van ‘dit is niet goed, Bouta is dat probleem, jaag dat monster weg en alles komt dan meteen goed’, ga je juist bij velen een reactie aankweken die zegt: ‘dan ga ik juist op hem stemmen,’ zoals al meerdere keren in het verleden is gebeurd.”
“Dan moet je maar met groepjes paarse bloemetjes op straat gaan strooien en zingen: Barka Bouta, Mi lobi Bouta, Bouta is goed, a man boen’ en dat soort dingen?”
“Kom niet met idiote tegenvoorbeelden alleen maar om gelijk te krijgen. We moeten aan onszelf gaan werken, aan verbetering van onze intermenselijke contacten, en veel minder onderlinge vijandschap gaan aankweken en minder klagen, los van wie er nou president wordt of blijft, als die er maar voor zorgt dat de koers stabiel blijft, de rechtstaat gerespecteerd wordt en corruptelingen keihard worden gestraft, in plaats van onze tijd en energie te verspillen aan dat gelallebal van een of ander failed minister uit het Noorden.”
“Een voorbeeld van wat je aangeeft, is dan het meer dan vijf uur durend gesprek tussen Wilgo van den Koffer en onze Iron Lady. Onze Wilgo was dik tevreden met deze ‘talk.”
“Hij heeft de zoveelste minister aan zijn babbeltafel-satéstok geregen en straks zal hij z’n aanhangers met een kluitje in het riet sturen en blij maken met een dode mus of hen een kat in de zak verkopen.”
“Ach mang, altijd zo negatief. Tenminste komt hij op voor z’n achterban.”
“Wilgo’s afkorting is: HDGWW, oftewel: Hij Die Gehoord Wil Worden.”
“En de onze is WDDZ, oftewel: Wij Die Drinken Zullen. Proost!”


Rappa