Sardjoe: Paranam raffinaderij wordt zeker gesloopt
17 May, 00:00
foto
Dilip Sardjoe, voorzitter presidentiële onderhandelingscommissie in gesprek met een ondernemer. (Foto: René Gompers)


De raffinaderij op Paranam wordt sowieso gesloopt en vanaf 2020 is de Afobakadam Surinaams eigendom, garandeert Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie Suralco. Niet alle ondernemers in de zaal vinden de ontmanteling van de raffinaderij een wijs besluit. Zij zien meer mogelijkheden als het wordt gereactiveerd. De zakenlui plaatsen ook vraagtekens bij het alternatief; in de plaats van de raffinaderij moet er een industriepark komen. Welke industrie daar moet verrijzen is onduidelijk.

Het thema op de ondernemersavond van dinsdag was: ‘De ontmanteling van het Suralco emplacement en de impact op het Surinaams bedrijfsleven.’ De ondernemersavond is een activiteit van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF). Tot een bepaald moment in de vergadering was het nog onduidelijk of het terrein op Paranam daadwerkelijk ontruimd zou worden. De ondernemers wisselden van gedachten over de mogelijkheden van het overnemen van het complex, zelf bauxiet ontginnen en verwerken tot halffabricaat of eindproduct, en over andere zakelijke mogelijkheden in het gebied. Na de toelichting van Sardjoe, vond een deel dat de vergadering geen zin meer had aangezien nu zeker vaststaat dat het complex zal worden gesloopt.

Voor het KKF-bestuur is het geen verloren avond geweest. Er zijn genoeg goed onderbouwde redenen gehoord voor behoud van de raffinaderij. De studie van Daniel Lachman en Deryck Ferrier over urbanisatie in het Paranam-gebied spreekt het meest aan. Hierbij speelt de Paranam-haven een essentiële rol. De Fransen en Brazilianen zijn bereid te investeren in infrastructuur die naar deze haven leidt. Het is de enige locatie in de regio die hun land het voordeligst verbindt met de Atlantische oceaan. Daarnaast is het een plek waar de grootste schepen rechtstreeks naar toe kunnen varen wanneer de Surinamerivier is uitgebaggerd. Voor het uitbaggeren is er ook een plan. Het drukke waterverkeer en de activiteiten rondom de raffinaderij, brengen nieuwe kansen met zich mee die uiteindelijk tot het ontstaan van een stad gaan leiden. Een vereiste is wel dat de raffinaderij blijft draaien.

Sardjoe benadrukt dat het slopen van de raffinaderij noodzakelijk is: “We kunnen het niet daar laten staan. Het is hazardous, er zitten daar allerlei gevaarlijke stoffen als asbest en kwik. We kunnen dat niet zo laten voor de gemeenschap.” Sardjoe deelt aan Starnieuws mee dat er niet onderhandeld wordt over de Paranam-haven. “Dat is eigendom van Suralco, zoals de plant, de grond waarop het staat en enkele plantages. Eigendom, want ze hebben het gekocht en niet gehad. We onderhandelen wel over de dam. Op 31 december 2019 wanneer we bombel schieten om 12 uur ‘s avonds, is de dam dan van Suriname. Dat staat vast. 100!”

Enkele ondernemers verdachten Sardjoe, top zakenman en CEO van Rudisa Holdingmaatschappij ervan dat hij de dam zal overnemen. “De wet zegt dat grote krachtwerken alleen in de boezem van de Staat mogen zijn. Dan hoe kun je mij vragen of Sardjoe het gaat kopen. Dat is een overbodige vraag,” antwoordt hij op vragen van Starnieuws.

De KKF heeft de zorgen en aanbevelingen van de ondernemers vastgelegd. Ze zullen worden verwerkt in een brief naar de autoriteiten, deelt bestuurslid Pierre van Zichem, die de discussieavond heeft geleid, mee. “We merken dat er genoeg ideeën zijn om de zaak anders te benaderen. We hopen dat de regering het meeneemt. Er wordt nog steeds onderhandeld en stappen zijn nog niet ondernomen om de plannen uit te voeren.” Sardjoe bevestigt dat er nog geen datum is vastgesteld voor het slopen van het complex. “Niemand weet wanneer, we moeten het papierwerk nog in orde maken. Men is wel bezig daar, maar dat is omdat er onderhoud wordt gepleegd aan een kraan. Ontmantelen staat vast, maar er is nu zelfs nog geen enkel schroefje aangeraakt.”

René Gompers

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February