Vrijstelling invoerrechten ICT en mobieltjes ingetrokken
17 Aug, 00:56
foto


De vrijstelling van invoerrechten op ICT-goederen en mobiele telefoons is ingetrokken met een beschikking van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De regering had zes jaar geleden besloten ICT-goederen toegankelijker te maken voor de samenleving. Nu wenst de regering deze faciliteit te evalueren. In afwachting op het rapport van de evaluatie van de vrijstelling, heeft de regering deze faciliteit tijdelijk ingetrokken.

De intrekking is op 1 augustus 2017 ingegaan, maar is per 15 augustus meegedeeld aan de douane. Minister Hoefdraad om een reactie gevraagd over de intrekking, zegt aan Starnieuws dat evaluatie nodig is omdat er misbruik gemaakt werd van deze faciliteit. Het besluit tot intrekking van de vrijstelling is door de Raad van Ministers genomen eind juli. De missive dateert van 27 juli 2017.

Onder het mom van computers werden bijvoorbeeld grote televisietoestellen geïmporteerd. Door de onrechtmatigheden die zijn geconstateerd, is besloten deze faciliteit te evalueren. De beschikkingen over de intrekking van de vrijstelling van invoerrechten voor ICT-goederen en mobiele telefoons worden flink bekritiseerd op social media. De vrijstelling is zes jaar geleden doorgevoerd om de toegang tot ICT binnen ieders bereik te brengen.