Cynthia Valstein-Montnor wnd president Hof Justitie
01 Jan 2011, 09:10
foto


De vicepresident van het Hof van Justitie, Cynthia Valstein-Montnor, zal vanaf vandaag, 1 januari 2011, waarnemen als president. Ewald Ombre gaat, vooruitlopend op zijn pensionering, met verlof. Deze mededeling doet minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie (JusPol). Valstein-Montnor is ook president van de Krijgsraad.

De bewindsman zei bij de jaarafsluiting van JusPol dat de met rechtspraak belaste instituten kwalitatief én kwantitatief optimaal zullen functioneren. “De beleids- en beheerscapaciteit van het ministerie zal zodanig versterkt worden, dat er een effectieve en efficiënte aansturing van het beleid plaatsvindt", belooft Misiedjan.

De bewindsman merkt op dat de goed lopende zaken zullen worden voortgezet. “Ik denk daarbij aan de verdere professionalisering van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie, zoals die reeds door deze instituten is ingezet. Daarbij is continuïteit van groot belang”, zegt de minister.

Cynthia Valstein-Montnor, waarnemend president van het Hof van Justitie

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May