Ramnandanlal tevreden over bijdrage PALU en blikt vooruit
23 Apr 2015, 03:40
foto
Henk Ramnandanlal. ondervoorzitter van de PALU en lijsttrekker in Paramaribo.


"Ik kijk met voldoening terug op de vele prestaties die zijn geleverd in de afgelopen regeerperiode. Met name op het gebied van drinkwatervoorziening, onderwijs en sociale zorg, maar ook zeker de twee goudovereenkomsten die zijn gesloten in de goudsector. Ik kijk ook met grote tevredenheid terug op de belangrijke bijdrage die de PALU daarbij geleverd heeft. Zeker ook vanuit het parlement met de kritische standpunten van de PALU-fractie is getoond dat het parlementaire werk op een innovatieve wijze aangepakt kan worden". Dit zegt de lijsttrekker van de PALU in Paramaribo, Henk Ramnandanlal, aan Starnieuws.

De politicus merkt op dat met de relatief kleine invloed en zeggenschap die de PALU in de regering heeft op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de tweemans PALU fractie in De Nationale Assemblee (DNA), de partij in staat is geweest toch zoveel te realiseren. Vanuit het ministerie van NH zijn concrete bijdrages geleverd op het gebied van de drinkwater- en de elektriciteitsvoorziening. "En zeker ook met de vernieuwende goudovereenkomsten zal de mijnbouwsector meer dan ooit tevoren grote voordelen (werkgelegenheid en dollar inkomsten) brengen voor Suriname. Maar ook vanuit DNA, waarbij we een aantal tradities hebben doorbroken in het parlement", zegt Ramnandanlal. Hij vindt dat begrotingen en andere wetten, zoals de sociale wetten van de regering, werden onder druk van opbouwende kritieken vanuit de PALU-fractie als onderdeel van de coalitie aangepast. Sommige wetten en besluiten die slecht waren voor het land, zijn soms zelfs tegengehouden.

Wat verbeterd moet worden is de communicatie tussen de leiding van de regering en DNA, met name de coalitie fractie. "We hadden met een beter overleg tussen de coalitie fractie in DNA enerzijds en de president anderzijds meer kunnen presteren".

Teamgeest
De grootste bijdrage van de PALU is "de teamgeest waarin wij het werk hebben gedaan. Niet alleen samen met mijn PALU-collega Anton Paal, maar ook samen met andere collega’s uit de fractie van Megacombinatie zijn besluiten genomen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor ons land. Zeker als we kijken naar de inhoudelijke aanpassingen van onder andere het Huisvestingsplan, de diverse begrotingen, de goudovereenkomsten en de sociale wetten door DNA onder druk van opbouwende kritieken vanuit de PALU-fractie hadden we niet kunnen realiseren als wij niet de ondersteuning zochten en kregen van andere assembleeleden", stelt de politicus.

Op de vraag wat zijn grootste bijdrage was, antwoordt Ramnadanlal "mijn grootste persoonlijke bijdrage is geweest het continu aan de kaak stellen van de wijze waarop wij begrotingen opstellen en beleid uitvoeren. Dat heeft concreet geleid tot evaluatie van het financieel systeem in DNA, een nieuw geautomatiseerd financieel systeem binnen de Surinaamse overheid, het versterken van Rekenkamer en CLAD. Het voor het eerst in de geschiedenis van het parlement op tijd indienen van de slotrekeningen over het dienstjaar 2012, het aanpassen van diverse begrotingen van opeenvolgende jaren met uiteindelijk het terugbrengen van de bestedingen in de laatste begrotingen van het dienstjaar 2015 en het versneld indienen van de aangepaste comptabiliteitswet. Het beter begroten en beleid uitvoeren zal uiteindelijk moeten leiden tot minder corruptie, betere realisaties en een beter beheer van inkomsten en uitgaven vanuit de regering, dus minder achterstallige betalingen en zeker ook een SRD die niet steeds weer onder monetaire druk komt te staan. Vanuit DNA zal ik ervoor waken dat dit beleid van voortdurend aanpassen van het financieel systeem van de Surinaamse overheid, zal worden voortgezet".


Tweede termijn
De komende verkiezingen gaat de PALU-ondervoorzitter optimistisch tegemoet. "We hadden graag gezien dat de succesvolle combinatie zou zijn voortgezet. Maar nu wij als PALU zelfstandig de verkiezingen ingaan blijkt weer dat 'alla ogri e tjari wan bun'. De groei van de partij is als nooit tevoren en het is nu pas zichtbaar aan het worden hoezeer de PALU is opgevallen in de samenleving in de afgelopen regeerperiode. Wij zijn erg optimistisch voor wat de zetelwinst betreft".

Ramnandalal verwacht een tweede termijn te krijgen omdat hij ervan uitgaat dat het volk heeft gezien dat PALU een constante, positieve factor is geweest en gebleven de afgelopen jaren, zowel in de regering als vanuit DNA. "Wij hebben getoond dat wij integer zijn, deskundig maar zeker ook toekomstgericht. Dat wij dingen vandaag doen met onze ogen gericht op waar we als volk morgen willen zijn, maar vooral ook onze ogen gericht houden op het volk dat we morgen willen zijn. Het werk in DNA is geen gemakkelijk werk en ik ga ervan uit dat het volk zal stemmen op deskundigheid en daadkracht, die wij hebben getoond in de PALU te hebben".

De politicus gaat zich sterk maken voor verbetering van hetgeen gedaan is de afgelopen vijf jaren. Zeker op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid. Het huisvestingsbeleid moet gericht gaan worden op ook de andere groepen in de samenleving, de minder draagkrachtige groep maar ook de bijzondere groepen van seniore burgers en studenten moeten meer aandacht krijgen. "Voor wat werkgelegenheid betreft zullen wij de verschuiving moeten maken van de mijnbouwsectoren naar de meer duurzame sectoren als toerisme, landbouw en de dienstensector. We hebben als PALU een bijdrage geleverd voor de creatie van werkgelegenheid in de mijnbouw. Maar daar zal niet iedereen te werk gesteld kunnen worden. We zullen bovendien meer werkgelegenheid moeten creëren die bovendien duurzaam zal zijn. En zeker de duurzame sectoren als de agrarische sector, toerisme en de dienstensector hebben alle potentie daartoe".

Ramnandalal pleit ook voor de meer structurele veranderingen. Meer wetten en instituten die de structurele problemen als corruptie, criminaliteit, het huisvesting- en grondbeleid moeten gaan aanpakken. "Het heeft veel te lang geduurd dat er politiek mee bedreven werd, we zullen dat blijvend moeten aanpakken zodat die beperkingen voor onze versnelde economische ontwikkeling worden weggenomen".

Strategie
De politicus ziet heel grote kansen voor de PALU. Zeker voor wat het behoud van de zetels in Coronie en Paramaribo betreft. In Coronie is Paal de lijsttrekker. In Paramaribo staat de voorzitter van de partij, Jim Hok, op de zeventiende plaats als lijstduwer. "We hebben voor die strategie gekozen omdat we vooruit kijken naar het werk dat er ligt na de verkiezingen. Het werk in het parlement moet gedaan worden naast het werk in de regering. En we hebben gezegd dat Henk Ramnandanlal het beste is om het werk in DNA te doen. Voor de verkiezingen willen wij daarentegen maximale stemmenwinst en minister Hok is als bestuurder opgevallen voor wat betreft zijn integriteit en deskundigheid. Vandaar zijn positie als lijstduwer, hij geniet het vertrouwen van velen".

PALU is volgens Ramnandanlal een politieke partij met een ontwikkelingsideologie. Een ideologie die erop gericht is om de Surinaamse samenleving fundamenteel te hervormen op de belangen van het Surinaamse volk. "De Surinaamse samenleving heeft nog te veel kenmerken van de koloniale samenleving die we waren. Koloniale kenmerken als niet alleen etnische georganiseerde politieke partijen, maar ook verouderde wetten en instituten die vervangen moeten worden met moderne, op het nationale belang gerichte politieke partijen, wetten en instituten. De PALU heeft op verschillende momenten vanuit de regeermacht in de praktijk bewezen een politieke partij te zijn die ideologisch gebaseerde politiekvoering met een nationale benadering, succesvol kan toepassen. Etnische politiek is ten einde en ik hoop dat in de komende verkiezingen het volk meer zal kiezen voor een ideologisch georganiseerde politieke partij en dus voor de PALU", stelt Ramnandanlal.