Eerste stappen gezet voor nieuwe geologische kaart
13 Feb 2014, 02:00
foto
Minister Jim Hok neemt de tor over de geologische kaart in ontvangst. Naast hem consultant Theo Wong en Moedio Tirtotaroeno van SEMIF. (Foto: Raoul Lith)


Suriname moet beschikken over een nieuwe geologische kaart. Er zijn hiertoe reeds stappen gezet. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de terms of reference (tor) voor het maken van een nieuwe geologische kaart woensdag in ontvangst genomen. De consultant Theo Wong was belast met het opstellen hiervan.

De oude kaart is van 1966 en is vervaardigd door de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD). “Er werden toen monsters genomen en deze werden naar de stad gebracht voor onderzoek. Op basis hiervan kon voorspeld worden welke mineralen en ertsen in de bodem voorkwamen”, licht Wong toe. Hij meent dat met de nieuwe technologie die er beschikbaar is, de voorraden nauwkeuriger weergegeven kunnen worden. Met deze technieken kan nu 300 meters in de grond geboord worden, terwijl vroeger maar 30 meter diepte bereikt werd. Met nieuwe data kunnen nauwkeurige kaarten gemaakt worden.

De minister geeft aan dat het schrijven van deze tor past in een groter geheel. “Wij hebben op het ministerie onszelf de opdracht gegeven om de mijnbouwsector naar een hoger niveau te tillen. Ook moet de zaak in een nieuwe dimensie worden gebracht. Het gaat niet alleen om het maken van een kaart”, stelt Hok. Volgens hem hoort er ook een nieuw instituut opgezet te worden. Er is US$ 30.000 besteed aan het ontwikkelen van de tor. De kosten zijn gedragen door de stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF).