Doekhie wordt na 2 jaar ontvangen door Timmermans
09 Dec 2013, 06:00
foto
Chantal Doekhie (Foto: Raúl Neijhorst)


Chantal Doekhie is al 24 maanden belast met de diplomatieke leiding van Suriname in Nederland. Haar benoemingsbrevet wordt pas op 11 december in ontvangst genomen door de Nederlandse minister Frans Timmermans. Eerder had de bewindsman geen kwartier vrij kunnen maken hiervoor.

Doekhie is op 6 december 2011 aangemeld bij Den Haag. "Hierop is in maart dit jaar gereageerd door aan te geven dat 'minister Timmermans mij, vanwege een druk werkschema, niet kan ontvangen. Maar dat de secretaris generaal van het ministerie (de tweede persoon), mevrouw Renee Jones-Bos, kan mij wel ontvangen en ik kon aan haar mijn benoemingsbrevet aanbieden'. Dit was niet acceptabel was de reactie van de Surinaamse zijde", zegt Doekhie in gesprek met Starnieuws.

Nu wel tijd
Tot tweemaal toe is door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven 'dat er op het ministerie een bepaalde verdeling van taken is en dat de secretaris generaal belast is met de aanbieding van geloofsbrieven'. Ook dit argument was niet acceptabel. Doekhie wijst er op dat als de president op een bepaald moment niet in staat is geloofsbrieven van ambassadeurs in ontvangst te nemen, wordt deze taak niet door de vicepresident overgenomen.

Er zijn internationaal afspraken hierover:
Ingevolge artikel 14 van het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer,
1. worden de Hoofden der zendingen in drie klassen verdeeld, n.l.:
(a) die van ambassadeur of nuntius, geaccrediteerd bij het staatshoofd, en andere hoofden van zendingen van gelijkwaardige rang;
(b) die van gezant of internuntius, geaccrediteerd bij het staatshoofd;
(c) die van zaakgelastigde, geaccrediteerd bij de minister van buitenlandse zaken;

2. Behalve wat betreft voorrang en etiquette bestaat er geen onderscheid tussen de hoofden van zendingen wegens hun klasse.
Dit artikel en met name punt 1c werd steeds door de regering van Suriname aangehouden voor het aanbieden van de geloofsbrieven.

Benoeming Nederlandse ambassadeur
Intussen heeft Timmermans bekendgemaakt dat tijdelijke zaakgelastigde Ernst Noorman de nieuwe ambassadeur wordt in Suriname. De protocollaire zaken rond de benoeming moeten nog in orde gemaakt worden. Nu blijkt Suriname ook geen haast te hebben om de geloofsbrieven in ontvangst te nemen.

Doekhie zegt dat uiteindelijk woensdag haar benoemingsbrevet aan de minister van Buitenlandse Zaken zal plaatsvinden. Zij wordt dan zaakgelastigde en is hoofd van de missie. Dit houdt in dat zij de taken en verantwoordelijkheden heeft als een ambassadeur. Een tijdelijk zaakgelastigde is belast met de waarneming van de missie als de ambassadeur kort afwezig is (in afwachting op een nieuwe ambassadeur, ziekte, uitlandig) of als de zaakgelastigde afwezig is.