RBN en Sasur hebben overeenstemming bereikt over licentie
16 Feb 2013, 12:00
foto


Rapar Broadcasting Network (RBN) heeft na slepende conflicten met Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) een licentie overeenkomst gesloten. Directeur Faried Pierkhan heeft alle rechtszaken die hij heeft lopen tegen Sasur laten intrekken via zijn advocaat. Als onderdeel van de overeenkomst heeft Sasur de beslaglegging op tegoeden en bezittingen van RBN opgeheven.

Starnieuws heeft de harde informatie dat beide partijen intussen een overeenkomst hebben getekend, ook al wordt het formeel niet bevestigd. RBN betaalt nu op maandbasis licenties aan Sasur voor het afdraaien van muziek.

Verschillende gesprekken
Voorzitter Prim Ramlal van Sasur geconfronteerd met de informatie over het bereikte akkoord, wil hierover slechts zeggen dat Sasur met verschillende bedrijven aan het onderhandelen is om het gebruik van beschermde muziekwerken niet langer in de rechtszaal uit te vechten maar een betalingsovereenkomst te sluiten. Als eerste tekende Rasonic tv/radio uit Nickerie een overeenkomst met Sasur. Zeven jaar geleden pakte Sasur RBN als eerste aan en sleepte het bedrijf naar de rechter.

Pierkhan heeft Sasur fel bestreden. Hij is een van de oprichters van de Vereniging van Radio en Televisie Bedrijven in Suriname (VRTS). Deze kwestie belandde op het bord van de Nieuw Front regering, maar er kwam geen bevredigende oplossing. Ook deze regering heeft de zaak proberen op te lossen, maar de rechter draaide de intrekking van de beschikking door de minister van justitie en politie terug. In de afgelopen perioden heeft RBN in meerdere gevallen het onderspit moeten delven.

Juridische actie
De advocaat van RBN, Anoeschka Debipersad, zegt niets te weten van een overeenkomst tussen Sasur en RBN. Zij bevestigt echter tegenover Starnieuws dat zij van haar cliënt, de opdracht heeft gekregen om alle lopende rechtszaken tegen Sasur in te trekken. “De reden daarvoor is ons niet meegedeeld, maar ik ga ervanuit dat er geen gronden meer aanwezig zijn voor verder procederen”, zegt de jurist. Zij weet ook dat intussen Sasur de beslagleggingen op RBN heeft opgeheven.

Naast Radio en Televisiebedrijven hebben eerder ook bedrijven die evenementen organiseren een overeenkomst met Sasur gesloten. Genoemd kunnen worden Parbo Brouwerij en Hotel Torarica. Volgens Ramlal is hij wel in onderhandeling met radio en televisie bedrijven, maar daarover kan hij nog geen informatie prijsgeven.

Praten kan altijd
Directeur Werner Duttenhofer van Radio 10, die voorzitter is van de VRTS, zegt dat er inderdaad gesprekken gevoerd worden tussen VRTS-leden en Sasur. Volgens hem is eenieder ervan overtuigd dat betaald moet worden voor muziek auteursrechten. “We staan altijd open om te praten en hebben geen bezwaar om te betalen. Waar we ons tegen verzetten is de werkwijze van Sasur en de transparantie. Wanneer een licentie ook de belangen van ons dient, kan er altijd gesproken worden”, zegt hij. Hij wijst er op dat de leden van de VRTS hun eigen verantwoordelijkheid hebben in hoeverre zij een licentie overeenkomst sluiten met Sasur. Hij is er niet van op de hoogte dat RBN al een overeenkomst heeft afgesloten.

Debipersad zegt te kunnen begrijpen dat de media en andere bedrijven nu wel met de auteursrechtenorganisatie aparte afspraken maken of een overeenkomst sluiten. Volgens haar is er teveel onduidelijkheid in de vele rechtszaken met steeds weer tegenstrijdige vonnissen. Anderzijds is er de auteursrechtenwet en de beschikking van Sasur om als auteursrechtenbureau op te treden. Ook het laatste vonnis in deze kwestie, tussen de Stichting Radio omroep Suriname (SRS) en Sasur is een waar rechters verschillende meningen over hebben.