Column: Een fijne Moederdag!
09 May 2010, 00:10
foto


Er was eens een zaad.
Door een daad is het zich gaan ontwikkelen.
Uit liefde, lust, gunst of door dwang.
Feit is dat iedereen die hier op aarde is voor een reden gekomen is.
Of het nu onder gunstige omstandigheden is of niet.
We moeten er het beste van maken.

Vandaag is weer een nieuwe dag aangebroken.
Een dag als elke andere.
Maar toch of het door de commercie komt of uit pure liefde.
Het is goed om stil te staan bij de betekenis van Moederdag.
Over het algemeen ervaren honderden miljoenen mensen dankbaarheid.
Het diepe gevoel dat voor een moeder wordt opgebracht, kent geen bodem.
En ook de hoogte kent geen grenzen.

Maar de gevoelens die een moeder kan opbrengen voor haar kind.
Dat is te vergelijken met het Universum dat nog steeds aan het uitdijen is.
En hoe mooi is het niet als je een moeder hebt die nog op aarde is.
Elke dag die nog rest, zou je het moeten koesteren.
Je weet niet hoe lang nog.
Als er een vrouw is die alles kan overwinnen, dan is het wel een moeder.
Als er iemand is die zichzelf totaal kan wegcijferen, is het wel een moeder.

Liefde, geborgenheid, troost en hoop heb ik via mijn moeder leren kennen.
Onvoorwaardelijke liefde...
In haar leven hebben al haar kinderen veel van haar gehouden.
En niet alleen haar kinderen, maar ook vrienden, familie, buren, vreemden.
Zij was een verlichte in ons midden.
Een middelpunt, een zon in ons leven.
Maar toen is ze teruggeroepen, want ze was niet van deze aarde.
Toen drong het tot ons door hoe ernstig het gemis is van een moeder.

In haar leven betekende ze veel voor ons.
Maar nu zij er niet meer is, weten we elke dag weer waar ze voor stond.
Waarom we zoveel van haar hielden.
Waarom we in een volgend leven haar weer als moeder zouden willen hebben.

Voor iedereen die nog een moeder heeft.
Zorg ervoor dat je alle dagen aangrijpt om te genieten van dit geluk.
Een fijne Moederdag!

Nita Ramcharan