Nieuw Front verontschuldigt zich voor optreden in DNA
17 Apr 2012, 19:30
foto
Nieuw Front fractie tijdens de persconferentie vandaag in de fractiekamer.


De oppositionele Nieuw Front fractie betreurt het dat maandag mede door haar optreden de assembleevergadering uit de hand is gelopen. De politie heeft op aangeven van voorzitter Jennifer Simons, zeven leden uit de vergadering gezet, waarna de rest van de fractie ook de zaal verliet.

“We betreuren wat er is gebeurd, het is niet normaal”, zei Ruth Wijdenbosch (NPS) vandaag op een persconferentie. Het Nieuw Front vraagt de gemeenschap wel aandacht voor de context waarin dit alles heeft plaatsgevonden. Volgens de oppositie begint het dictatoriaal handelen van de regering en vooral dat van Simons structureel te worden. De fractie heeft aangegeven haar parlementair werk te blijven voortzetten en te blijven strijden voor wet en recht.

Belemmerd in het werk
Nieuw Front-fractievoorzitter Radjkoemar Randjietsingh zegt dat Simons op geen enkele manier oppositie duldt in het parlement. “We worden belemmerd ons werk te doen, brieven en vragen worden niet beantwoord, we krijgen weinig spreektijd, en worden gemuilkorfd”, legt hij uit. Volgens de politicus heeft Simons zich het tot haar taak gemaakt elke spreekbeurt, vooral van die van de oppositie, te moeten redigeren.

“Zij wil voor ons bepalen waar wij over moeten praten en hoe wij onze speeches inhoud moeten geven”, stelt de fractievoorzitter. Hij wijst er op dat deze geaardheid tekenend is bij Simons én de regering. Veel handelingen zijn in strijd met de grondwet. De fractie valt er vooral over dat Simons als parlementsvoorzitter een televisietoespraak heeft gehouden waar zij ‘tal van onwaarheden’ aan de samenleving heeft verkondigt over de onlangs aangenomen amnestiewet.

Uitgelokt
Fractielid Guno Castelen (SPA) heeft op de persconferentie aangegeven dat de uit de hand gelopen vergadering het gevolg is van de manier waarop Simons leiding geeft aan het parlement. De voorzitter is volgens hem met zichzelf bezig. "Zij let niet meer op de kwaliteit van de wetten die in behandeling genomen worden maar op de kwantiteit. Zij wil zoveel mogelijk wetten afhandelen en die snel laten aannemen, zonder gedegen behandeling", vindt de SPA-topper.

De samenleving wordt volgens Castelen uit haar rustpositie en balans gehaald. Dit terwijl de samenleving zit met gestegen kosten voor levensonderhoud.Wijdenbosch wijst er op dat Simons als voorzitter van het college niet mag deelnemen aan de debatten van het parlement, wat zij wel doet.

Link gemaakt
Chandrikapersad Santokhi (VHP) zegt dat de vergadering maandag uit de hand liep toen hij in zijn spreekbeurt een link maakte tussen het wetsontwerp ‘belagen’ dat in behandeling was en de amnestiewet. Simons stond dat niet toe. Volgens hem is die link zeer gerechtvaardigd. Hij legt uit dat het in het ontwerp precies gaat om de bescherming van mensenrechten en rechten opgenomen in de grondwet en internationale verdragen.

“Als we praten over belagen is het belangrijk dat we de verdragsrechtelijke positie van Suriname ook bespreken. Deze mensenrechtenbepalingen zijn voor het ontwikkelen en in stand houden van de internationale rechtsorde. Dus wanneer je in de ene wet praat over rechtszekerheid moet je ook praten over de amnestiewet waar die rechtszekerheid ongedaan is gemaakt”, legt Santokhi uit. Volgens hem en zijn fractie is er in de samenleving een onbehaaglijk gevoel over de rechtsstaat en de rechtszekerheid. “Hoe wil je dan zo en verregaande wet bespreken zonder deze aspecten in ogenschouw te nemen”, vraagt Santokhi zich af.

Wednesday 22 May
Tuesday 21 May
Monday 20 May