Bouva's inzicht over 8 december veranderd
27 Mar 2012, 07:00
foto
Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP)


Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP) zei tijdens de verkiezingscampagne in mei 2010 dat hij liever een waarheidscommissie gewild had voor onderzoek naar de decembermoorden. Maar aangezien de zaak bij de rechter is, heeft hij alle vertrouwen hierin. “Het proces gaat gewoon door, ook na de verkiezingen: we moeten politiek en recht goed uit elkaar houden”, zei Bouva twee jaar geleden aan www.starnieuws.com.

Bouva met zijn uitspraken tijdens de verkiezingscampagne geconfronteerd, zegt aan Starnieuws dat hij had aangegeven dat een waarheidscommissie een goed alternatief is voor het oplossen van deze kwestie. “Ik heb toen het rechtsproces het voordeel van de twijfel gegeven. Helaas hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, die mijn vertrouwen hebben geschaad. Zoals vele deskundigen hebben voorspeld is er weinig garantie voor een eerlijk en objectief proces”, stelt het assembleelid nu. Bouva is een van de initiatiefnemers die de amnestiewet van 1992 wil wijzigen.

Politieke inmenging
De wraking van de president krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor door raadsman Irwin Kanhai vanwege vermeende banden met de NPS hebben deze twijfels versterkt. Hij verdedigt de hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 december strafproces. De wraking werd niet gehonoreerd door het Hof van Justitie.

Bouva vindt dat Nederland ook een stevige bemoeienis moet hebben gehad met de gebeurtenissen in de jaren tachtig. De voormalige kolonisator heeft vorig jaar een wet aangenomen om het dossier hierover zestig jaar geheim te houden. Dit brengt volgens het assembleelid de waarheidsvinding ook in gedrang. Hij merkt op dat er daarnaast vele onvolledige, twijfelachtige en tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd door getuigen en verdachten. Als voorbeeld haalt hij aan de verklaringen van de zogenaamde ‘kroongetuige’. Deze zou naar zeggen zijn omgekocht om in een bepaalde richting te praten. Bouva benadrukt dat op deze manier de waarheid niet boven tafel zal komen waardoor ook de eerlijkheid en geloofwaardigheid van het proces wordt aangetast.

Politiek beladen
Het strafproces is politiek zwaar beladen volgens Bouva. De hoofdverdachte in deze zaak is leider van de grootste politieke partij, de NDP, en de president van de republiek Suriname. Het is niet uitgesloten dat politieke tegenstanders er alles aan willen doen om uit machtslust de president uit te schakelen en zodoende het land in een avontuur te storten. Zulke scenario’s zijn volgens hem nationaal en internationaal bekend.

Een waarheidscommissie geeft in tegenstelling tot een rechtsproces met een smalle zwakke basis, om verschillende redenen meer bevrediging aan de belanghebbenden maar bovenal Suriname. "Nu na dertig jaar in het midden van onze ontwikkeling hebben we geen ruimte aan wraakneming of vergelding. Ik denk dat we moeten kiezen voor de waarheid, vergeving en verzoening.
Deze conclusie heeft Suriname met alle relevante personen reeds getrokken tijdens de mensenrechten conferentie in 1998. Sinds dan was er hiervoor breed maatschappelijk draagvlak. Echter hebben zowel regering als parlement niet de politieke wil gehad de aanbevelingen in dit rapport uit te voeren. Het kiezen voor amnestie en waarheidscommissie zal ons een hele weg overeind helpen om deze paragraaf af te sluiten en te beginnen met een nieuw hoofdstuk in belang van de toekomst van ons land”, meent Bouva.
Advertenties