Commissie Toezicht Muziekauteursrecht corrigeert VRTS
14 Jan 2012, 21:00
foto


De Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht heeft een open brief gericht aan de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS). Aan voorzitter Werner Duttenhofer wordt te kennen gegeven dat er pertinente onjuistheden staan in een uitgegeven communiqué. Gevraagd wordt om deze te corrigeren.

De open brief luidt als volgt:

Aan de Voorzitter van de Vereniging
van Radio en Televisie-bedrijven in Suriname (VRTS)
Stadionlaan 3

Geachte voorzitter,
Uw organisatie, de Vereniging van Radio en Televisiebedrijven in Suriname, heeft vanaf woensdag 11 januari 2012 een communiqué uitgegeven waarin aperte onjuistheden staan betreffende de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht, onjuistheden die gekwalificeerd kunnen worden als schadelijk voor de goede naam en eer van de voorzitter en leden van de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht en als storend voor het maatschappelijk functioneren van de commissie als instituut.

Wij vragen dringend dat de genoemde onwaarheden gecorrigeerd worden en dat de rectificatie gepubliceerd wordt op een wijze die qua intensiteit en omvang vergelijkbaar is met de verspreiding van het genoemde communiqué.
Het gaat in deze in het bijzonder over de volgende passage in uw communiqué:
“…heeft Santokhi …een Commissie van Toezicht ingesteld, die in de praktijk een verlengstuk van Sasur blijkt te zijn. De leden van deze commissie worden namelijk betaald uit de opbrengsten van de muziekauteursrechten van Sasur.”
De rectificatie die wij van u verwachten is, dat u aangeeft:
1. dat de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht geen verlengstuk is van Sasur, maar een werkarm is van de Surinaamse overheid.
2. dat de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht sedert haar instelling in februari 2009 gewerkt heeft aan de ontwikkeling van beheersinstrumenten en regelgeving betreffende de inning en bestemming van royalty's door Sasur en dat de Commissie geen toestemming heeft gegeven aan Sasur om royalty's te innen bij de radio en televisiebedrijven.
3. dat de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht op weg naar implementatie van de wetgeving op het stuk van muziekauteursrecht de belanghebbenden, met name de VRTS, meerdere gelegenheden heeft geboden om hun visie naar voren te brengen betreffende de wijze waarop royalty's geïnd en verder bestemd moeten worden.
4. dat de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht niet betaald wordt door Sasur, maar conform beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 20 maart 2009 no. 1440/09 laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 22 november 2010 no. J6894/ 10 geremunereerd wordt door het Ministerie van Justitie en Politie.
Wij rekenen er op dat de gevraagde rectificatie op grond van burgerlijk fatsoen uit eigen beweging zal worden gepleegd door VRTS binnen 24 uur na dagtekening van deze brief.

Hoogachtend,
De Voorzitter van de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht

Mr. H. H.Seedorf
Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September