Raadsman NPS vraagt OKB de partij te registreren
21 Jun, 13:45
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) wil dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) haar registreert in het openbaar register. Raadsman Gerold Sewcharan heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks. Hij stelt dat het OKB niet bevoegd is de statuten van de NPS inhoudenlijk te toetsen. 

Sewcharan heeft OKB gevraagd om zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen dat de registratie van NPS is geschied in het openbaar register. De NPS heeft op 22 februari haar stukken aangeboden voor registratie. Op 27 mei ontving de NPS een schrijven van het OKB met de mededeling dat de statuten niet voldoen aan het Decreet Politieke Organisaties. De NPS is gevraagd om haar statuten te wijzigen alvorens het verzoek tot registratie wordt behandeld.

In de brief worden door Sewcharan vijf redenen opgesomd waarom hij het niet eens mee is dat het OKB toetsingsbevoegdheid heeft. Benadrukt wordt toetsingsbevoegdheid expliciet is voorbehouden aan de president van de Republiek Suriname. Het OKB hoort alleen te beoordelen of de vereiste stukken door de politieke organisatie volledig is overgelegd.

Eerder heeft de NPS meegedeeld dat voor alle zekerheid enkele minimale wijzigingen zullen worden aangebracht in de statuten. Zij blijft echter op haar standpunt dat het OKB de toetsingsbevoegdheid mist. Op 7 juli houdt de NPS haar congres, waarbij de statutenwijziging ook op de agenda staat.

U kunt de brief van de raadsman van de NPS hier downloaden.
pdf-icon.gif Brief_raadsman_NPS_naar_OKB.pdf                
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July