Chinese premier noemt Suriname strategische partner
12 Apr, 14:50
foto
President Chan Santokhi en de Chinese premier Li Qiang benadrukken de bijzondere relatie van de twee landen met elkaar. De vriendschapsbanden worden verder uitgediept. (Foto: Kabinet van de President)


President Chan Santokhi en premier Li Qiang van de Volksrepubliek China hadden vandaag een constructieve ontmoeting met elkaar. Dit als onderdeel was van het staatsbezoek aan China. De functionarissen benadrukten de vriendschappelijke en historische banden tussen de twee landen.

Premier Li Qiang erkende in zijn openingsstatement Suriname als een belangrijke strategische partner in het Caribisch gebied en sprak over positieve ontwikkelingen in de relatie. Hij benadrukte ook het belang van het kijken naar de toekomst en het continu ontwikkelen van de vriendschap en samenwerking tussen de landen. Hij verzekerde dat China Suriname zal blijven ondersteunen en dat grote Chinese bedrijven aangemoedigd worden om in Suriname te investeren.

President Santokhi sprak zijn dankbaarheid uit voor de hartelijke ontvangst en de continue vriendschap die China middels technische bijstand, studiebeurzen, schenkingen en leningen tegen aantrekkelijke condities, aan Surinamers biedt. De ontvangen ondersteuning gedurende de Covid-19 pandemie werd gememoreerd als een bijzonder moment van solidariteit. Santokhi merkte op dat China steun bood met vaccins in een tijd waarin iedereen zich voornamelijk op binnenlandse problemen richtte. Deze gebaren hebben de diepe banden tussen de twee naties verder versterkt.

De president benadrukte de diepgewortelde historische verbondenheid tussen Suriname en China, die meer dan 170 jaar teruggaat met de komst van Chinese immigranten naar Suriname, bericht de Communicatiedienst Suriname. “Onze Chinese broeders en zusters zijn inmiddels volledig ingeburgerd als een belangrijke deel van de diversiteit welke de Surinaamse samenleving kenmerkt. Hun bijdrage aan het maatschappelijk en economisch leven is niet meer weg te denken”, zei Santokhi.

Het staatshoofd prees ook de solide diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, die zich uitstrekken tot samenwerking op diverse gebieden waaronder landbouw, infrastructuur, defensie, gezondheid, cultuur, onderwijs, diaspora, bedrijfsleven en investeringen.

Beide regeringsleiders benadrukten de noodzaak om internationaal gezamenlijk op te trekken met betrekking tot de impact van klimaatverandering en andere gedeelde problemen, zoals de noodzaak om het internationale multilaterale systeem te versterken en de toegang tot ontwikkelingskapitaal te vereenvoudigen.
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May