Commissie moet werking Wet BTW evalueren
30 Mar, 11:17
foto
Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning spreekt de commissie BTW toe. Het ligt in de bedoeling dat de commissie eind mei schriftelijk rapporteert over de bevindingen van de evaluatie. (Foto: CDS)


Er komt een integrale evaluatie van de wetgeving en uitvoering van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft een commissie geïnstalleerd bestaande uit vertegenwoordigers van het technische team van het Tripartiet Overleg. De commissie wordt voorgezeten door Sonny Kertoidjojo.

De minister gaf bij de installatie te kennen dat de regering het nodig vindt dat de Wet BTW en de uitvoering daarvan door het technische team van het Tripartiet Overleg, nader wordt geëvalueerd. De BTW is in werking getreden vanaf 1 januari 2023. In het technische team van het Tripartiet Overleg zitten vertegenwoordigers van verschillende ministeries en departementen, de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Bij de evaluatie moeten verschillende instanties, organisaties en instituten worden gehoord en voorgelicht, waaronder de vaste commissie van Financiën en Planning van De Nationale Assemblee. Ook gaf de minister aan de commissie te kennen dat zij zich breedvoerig dient te laten informeren over eerdere evaluaties en bevindingen, met name die van de CARTAC (een technische afdeling van het IMF).

Hoewel de invoering van de BTW volgens de minister als succesvol mag worden beschouwd, merkte hij op dat het om een nieuwe wet gaat, waarbij alle aanbevelingen voor de verdere efficiëntie en effectiviteit wenselijk zijn. De commissie dient uiterlijk op 30 mei 2024 de minister schriftelijk te rapporteren over de bevindingen van de evaluatie van de BTW.
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June