Bewoners Wageningen hebben nog steeds last van rook
27 Feb, 20:45
foto
Militairen helpen ook mee met de blussingswerkzaamheden te Wageningen. De branden zijn nog niet onder controle.


In Wageningen hebben veel mensen door bosbranden last van kortademigheid, aanhoudend hoesten, keelpijn, oogirritatie, niezen en verstopte neus. Zij zijn behandeld op de polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Wageningen. Er zijn  verhoogde risico's voor personen met reeds bestaande ademhalings- en hartaandoeningen, maar ook voor ouderen en kinderen. De bevolking van het getroffen gebied bedraagt ongeveer 5.000 mensen,

De afgelopen weken is de situatie bijzonder nijpend geworden in Wageningen, waar bewoners al drie weken worden overspoeld door enorme rookwolken, die een directe gevolg zijn van de aanhoudende brandincidenten. Deze alarmerende ontwikkeling brengt niet alleen directe gevaren voor de gezondheid met zich mee, maar verstoort ook aanzienlijk de dagelijkse activiteiten en de ecologische integriteit van het gebied, wat de dringende behoefte aan responsmaatregelen benadrukt, zegt het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht.

Adviezen
Om gezondheidsrisico’s te beperken, hebben volksgezondheidsfunctionarissen tezamen met de bestuursdienst de volgende preventieve strategieën gedeeld met de samenleving:  
1. Beperk blootstelling aan de buitenlucht;
2. Ga niet sporten in open ruimten;
3. Open de ramen niet zodat er geen rook naar binnenkomt
4. U moet gehydrateerd zijn;
5. Bescherm uw ogen, gebruik vochtige doeken;

6.  Vermijd roken;
7. Astmatische patiënten moeten de nodige voorzichtigheid in acht nemen;
8. Gebruik geen zelfmedicatie als u luchtwegaandoeningen heeft;
9. Ga onmiddellijk naar de arts of medisch centrum als u deze symptomen vertoont :
• Tijdelijk bewustzijnsverlies
• Duizeligheid, misselijkheid, braken,zwakte, pijn op de borst, hoofdpijn, snelle hartslag, aanhoudende hoesten of moeite met ademhalen.

10. Verder worden de volgende adviezen aanbevolen:
• Het gebruik van maskers wanneer u naar buiten gaat
• Het gebruik van ventilatoren in huizen om de luchtcirculatie te bevorderen.
• Personen met ademhalingsaandoeningen of allergieën moeten ervoor zorgen dat zij te allen tijde toegang hebben tot de noodzakelijke medicijnen, zoals astma-inhalatoren.
• Iedereen die ademhalingsproblemen of gerelateerde symptomen ervaart, wordt geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken bij een huisarts of plaatselijke polikliniek.
Op de bevolking is een beroep gedaan om op te letten en de hierboven geschetste maatregelen na te leven.


Een delegatie vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Defensie hebben vrijdag een werkbezoek gebracht aan het gebied. De volgende afspraken gemaakt met de leiding van het district Nickerie:
• Er zal uitgekeken worden om meer graafmachines te sturen naar het gebied.
• Het Nationaal Leger gaat meer militairen inzetten zodat er via een roulatie systeem gewerkt kan worden om continuïteit en overbelasting te voorkomen.
• De polikliniek zal voorzien worden van de nodige medicatie en middelen.
• Spoedgevallen hoeven geen drempelkosten te betalen voor de behandeling bij de Spoedeisende Hulp (SEH).

In de afgelopen periode zijn er meerdere gevallen van luchtwegklachten behandeld op de RGD polikliniek en de SEH post van de Pietronella Ziekenhuis Wageningen. Enkele van de gevallen zijn doorverwezen naar het Mungra Medisch Centrum te Nw.Nickerie. Als reactie op de behoeften van de kliniek heeft het ministerie van Volksgezondheid een zending essentiële medicijnen, apparaten en medische verbruiksmiddelen verzonden.

Op 26 februari is een persoon, met een belastende medische voorgeschiedenis, kortademig binnengebracht op de SEH post te Wageningen en daarna overleden. Deze persoon had al enkele weken geleden klachten en werd na succesvolle behandeling frequent thuis gemonitord door de RGD-arts. Er zijn momenteel geen directe aanwijzingen dat het overlijden het gevolg is van de rookontwikkeling. Echter zou een obductie de directe doodsoorzaak kunnen aanwijzen, stelt Volksgezondheid.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April