Karta-Bink: Geen confidentialiteit meer bij Onderwijsinspectie
09 Feb, 16:42
foto
Het gebouw waar de Inspectie van Onderwijs is ondergebracht in het district Commewijne.


De Inspectie van Onderwijs is vanaf 1 februari gestationeerd aan de Botromankistraat. In een open zaal met twaalf bureaus moeten alle onderwijsinspecteurs van alle districten hun werk uitvoeren. Confidentiële gesprekken met ouders en/of leerkrachten en schoolleiders zijn hierdoor niet meer mogelijk.

“Elk gesprek kan door alle aanwezige inspecteurs worden gehoord en bekritiseerd. Dit is onkan”, zegt ex-parlementariër tevens gewezen districtscommissaris van Commewijne (dc) Ingrid Karta-Bink. Wat haar ook een doorn in het oog is, is het feit dat de inspecteurs van alle districten extra moeten uitgeven om hun huidige werkplek aan de Botromankistraat te bereiken.

Wat Karta-Bink als voormalig dc ook steekt, is dat er in Commewijne een ongebruikt splinternieuw gebouw staat, speciaal bestemd voor onderwijsinspecteurs. Dit pand is vanaf 2014 afgebouwd en tot de dag van vandaag nog niet in gebruik genomen. “Het is verloren belastinggeld”, stelt de ex-burgermoeder. “Waarom is plotseling het kantoor in Commewijne, waar 30 jaar lang de Inspectie van het Onderwijs werd ondergebracht, niet geschikt? President en minister van onderwijs, zoekt u a.u.b. een oplossing. Het nieuw gebouw staat er!”

Op basis van de berichten die haar uit het veld bereiken, vraagt Karta-Bink zich af of er een groot tekort is aan inspecteurs in het onderwijs. Ouders moeten nu helemaal naar Paramaribo voor een gesprek met een onderwijsinspecteur. Ook leerkrachten dienen naar de stad af te reizen als zij problemen hebben, terwijl schoolleiders voor hun maandelijkse administratie naar Paramaribo moeten.

De ex-dc en –parlementariër ziet al gebeuren dat de toetsen en examenwerken straks ook helemaal in stad moeten worden opgehaald, terwijl de Inspectie het centrale punt was van alles aangaande het onderwijs. Zij vindt het daarom dan meer dan terecht dat juist nu de decentralisatiegedachte in praktijk moet worden gebracht om de dienstverlening dichter bij de burgers te brengen.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July