Column: Terug bij af
18 Jan, 00:59
foto


Daags nadat het nieuws over de beëindiging van de samenwerking met de bondscoach van Natio bekend werd, verklaarde de voorzitter van de SVB dat het vanuit het standpunt van het bestuur bekeken wenselijk was om het contract niet te verlengen. Winter zou de gestelde doelen (plaatsing voor de Gold Cup en de eerstvolgende editie van de Copa America) niet gehaald hebben. Aangezien er in het contract ongetwijfeld ook zaken zijn waar het bestuur aan zou moeten voldoen, zou het van transparantie getuigen indien de sterke man bij de SVB ons ook had laten weten wat die eisen waren en in hoeverre het bestuur die wel was nagekomen. Indien de SVB geen openheid van zaken geeft, zal het zeer op prijs gesteld worden dat Winter dat wel doet, zodat de gemeenschap objectief kan beoordelen of het de juiste stap geweest is van bestuurszijde, om het contract niet te verlengen. 
 
Voor zover bekend zijn er op de twee oefenwedstrijden in Nederland na, als interim-bondscoach, verder geen oefenwedstrijden gespeeld onder bondscoach Winter. Iedereen die affiniteit heeft met sport weet dat oefenwedstrijden onontbeerlijk zijn in aanloop naar officiële meetmomenten. Gezien de samenstelling van Natio is het zelfs uit den boze als er niet geoefend wordt. Na de eindronde in Qatar werd bekend dat wereldkampioen Argentinië een oefenpot wilde afwerken tegen Natio, maar dat het door het bestuur vanwege het kostenplaatje, werd afgewezen. Curacao ging wel in op de uitnodiging van Argentinië. De samenstelling van het Curaçaosche elftal heeft gelijkenissen met Natio. De gelijkenis zit hierin dat hun spelers ook vanuit Europa moeten komen naar het eiland. Toch heeft die bond die financiële inspanningen gepleegd om hun elftal te laten oefenen, dus kan ik het wel begrijpen dat die bondscoach bij tegenvallende resultaten de laan uit werd gestuurd. Er waren oefenwindows, maar die bleven onbenut, dus heft Natio niet geoefend.

Dat Natio nu weer zonder bondscoach zit is erg nadelig voor ons voetbal. Uitgaande van de laatste wedstrijd in de Nations League, kan worden gesteld dat Winter de ploeg bij wijze van spreken, juist aan de praat gekregen had. Wil je succes hebben met een spelersgroep, dan zijn geduld, visie en de durf om te investeren, onontbeerlijk om succesvol te zijn. Het kost tijd om een speelwijze over te brengen op de spelers, daarnaast moet uit de oefenwedstrijden blijken of de uitvoering goed is. Je hebt meerdere oefenwedstrijden nodig om vast te stellen welke combinatie van spelers het beste resultaat oplevert. Bij al deze drie aspecten scoort het bestuur een onvoldoende. Het ongeduld blijkt uit de looptijd van het contract: twee jaren. Twee Jaren zijn onvoldoende om een spelersgroep die steeds in een andere samenstelling beschikbaar is, zover te krijgen. Het lijkt alsof er een gebrek aan visie is. Er wordt wel geroepen dat Natio naar de eerstvolgende editie van het WK moet, maar hoe dat precies moet is nog steeds niet duidelijk. De durf om te investeren lijkt ook niet aanwezig te zijn, want steeds hoor je een gejammer over de hoogte van de kosten bij meetmomenten.

Het aanstellen van een professionele bondscoach is slechts een van de vele veranderingen die noodzakelijk zijn om het Surinaamse voetbal op een hoger niveau te brengen. Daarnaast moet er een constante aanwas zijn van beroepsvoetballers die het kiezen voor Natio als een serieuze optie zien. Voorts moet er ook op het bestuurlijk vlak een transformatie plaatsvinden. Door steeds steeds bezig te zijn met het zoeken naar een bondscoach, komen we geen stap verder. Integendeel zijn we weer bij af, want het is zeer de vraag of de beroepsvoetballers die overwogen om voor Natio te kiezen, bij zoveel wisselvalligheid nog steeds bereid zijn  dat te doen.

Mireille Hoepel
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March