Serena Muntslag-Essed ontvangt Power Person Award 2023
14 Jan, 10:40
foto
Serena Muntslag-Essed met de Power Person Award 2023.


De stichting Herstel Democratie in Amsterdam heeft de Power Person Award 2023 toegekend aan advocaat Serena Muntslag-Essed. Deze award wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt aan een persoon in Suriname die in woord en geschrift zijn of haar kennis en kunde met de samenleving deelt en daarmee de democratische rechtsstaat sterker maakt.

Tijdens een livestream toespraak donderdag bij de uitreiking van de Power Person award stelde de voorzitter van de Stichting Herstel Democratie, de heer Mahinder Lalji, onder andere dat er in 2023  belangrijke ontwikkelingen zijn geweest in Suriname op het gebied van de democratie. Zo is er een nieuwe kieswet met algemene stemmen aangenomen door De Nationale  Assemblee (DNA). 

De stichting Herstel Democratie, die in 2018 in Amsterdam is opgericht, is van mening datdemocratie een voortdurend proces is. Immers, een samenleving kan altijd beter en rechtvaardiger  functioneren,  ongeacht periodieke (parlements)verkiezingen. Tevens is het fundament van elke democratische staat gelegen in de onafhankelijke rechtspraak.

De nieuwe kieswet van Suriname is tot stand gekomen na jarenlange debatten waarbij er door vele personen en politieke partijen is gewezen op de onrechtvaardigheid  van de toentertijd geldende kieswet. die niet gebaseerd was op het democratisch  beginsel van 'one person one vote'. 

De persoon die echter zorgde voor de doorbraak voor een nieuw kiesstelsel  is Serena Muntslag-Essed die een juridisch onderbouwd verzoek indiende bij het Constitutioneel Hof (CHof) om de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling te toetsen aan onze Grondwet en aan internationale verdragen waar we lid van zijn.  Het CHof deed op 5 augustus 2022 uitspraak waarbij de getoetste artikelen uit onze Kiesregeling in strijd zijn geacht met de Grondwet en internationale verdragen, en zodoende van rechtswege buiten werking werden gesteld.

Met de naderende verkiezing in zicht, moesten de politieke machten het hoofd buigen voor de uitspraak van het CHof en in versneld tempo de wijziging van de Kiesregeling en de Grondwet goedkeuren, zodat het houden van de verkiezingen in 2025 niet in gevaar zou komen. Dankzij de toetsing van ons verouderde kiesstelsel door Muntslag-Essed bij het CHof kent Suriname nu een kiesstelsel waarbij het principe van one person, one vote geldt. Suriname is daardoor één groot kiesdistrict geworden.
 
Muntslag-Essed (geboren op 29 november 1990) rondde met succes in 2015 haar masters studie Legal Law aan de Anton de Kom Universiteit af. Zij is met Hugo Fernandes Mendes co-auteur van het handboek “Constitutioneel recht in Suriname” dat in 2023 is gepubliceerd. Ze liep stage en deed haar werkervaring op bij het advocatenkantoor Schurman (van 2011-2017)  en is vanaf 2021 zelfstandig gevestigd bij Rule of Law Advocaten. Zij publiceert regelmatig artikelen in het SJB (het Surinaams Juristen Blad) en is panellid van het goed beluisterde programma Welingelichte Kringen op radio ABC.
 
Muntslag-Essed is zeer ingenomen met de onderscheiding die haar werd uitgereikt door de vertegenwoordigers in Suriname van de stichting Herstel Democratie, Robby (Rappa) Parabirsing en Umberto Sriram. In haar dankwoord stelde zij zich te blijven inzetten voor de ontwikkeling van de rechtsstaat; zij doet dit niet specifiek voor een award, maar een waardering stimuleert haar zeker om voort te gaan met dit werk. Er is namelijk nog veel te doen op het vlak van het herstel en het sterker maken van de democratie in ons land. Als wij echter al onze kennis en kunde en onze schouders gezamenlijk onder dit werk zetten, krijgen we eerder een democratie zoals onze grondwet dat bedoelt.

Serena Muntslag-Essed dankt allereerst de Allerhoogste voor de kracht, vervolgens haar echtgenoot, haar familie en de deskundigen zoals meester Hugo Fernandes Mendes, het deskundig team dat haar heeft bijgestaan, het CHof, het parlement die het allen mogelijk hebben gemaakt "dat wij vandaag de dag een aangepast kiesstelsel hebben dat rechtvaardig is voor elke kiezer, waar dan ook in Suriname".
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July