Santokhi: Regering wil helingsproces met alle betrokkenen
30 Dec, 00:01
foto
President Chan Santokhi is 23 jaar direct betrokken geweest bij het 8 Decemberstrafproces. Het finaal vonnis moet volgens hem worden gerespecteerd en worden uitgevoerd.


In 2000 vroeg rechter-commissaris Albert Ramnewash Chan Santokhi, die toen commissaris van politie was, om deel uit te maken van het onderzoeksteam in het 8 Decemberproces. Santokhi mocht het operationeel gedeelte van het onderzoek coördineren. 23 jaar later is Santokhi president, wanneer het finale vonnis in het 8 Decemberstrafproces wordt uitgesproken door het hoogste rechtscollege van het land. Een vonnis dat volgens het staatshoofd moet worden gerespecteerd en worden uitgevoerd.

"Inderdaad ben ik er heel vroeg bij betrokken geweest," zegt president Santokhi in een exclusief interview met Starnieuws. "Bij mijn betrokkenheid heb ik mij laten leiden door de rechtsstaat principes, door regels van wet en recht." Deze zaak heeft veel invloed gehad op het professionele leven van Santokhi. "Het is niet makkelijk voor jou om alle verwijten te horen vanuit allerlei podia en allerlei lelijke dingen aan te horen, om maar niet te praten over bedreigingen en intimidaties."

Nadat hij twee keer eerder het ministerschap had afgewezen omdat hij er niet klaar voor was, werd hij in 2005 minister van Justitie en Politie. "Als je even nagaat dat je vanaf 2000 betrokken bent en je denkt na 2004 als het dossier af is, je eindelijk klaar bent."

"Dan ben je minister en dan is het weer de pg bij het Hof die zegt, 'we zijn klaar voor de behandeling ter terechtzitting, maar deze zijn de randvoorwaarden die allemaal moeten worden ingevuld." Hij merkt op dat ook dat allemaal is gebeurd.

Nu heeft Santokhi de verantwoordelijkheid als president. "Eén ding is duidelijk, mijn betrokkenheid is niet als persoon, mijn betrokkenheid is altijd in een professionele hoedanigheid en ik zal me ook altijd daardoor laten leiden, zonder te kijken naar persoonlijke gevoelens die je hebt met betrekking tot de zaak." Hij voegt eraan toe dat hij als leidraad de rechtsstaat heeft die moet worden gediend, "als leidraad de wettelijke bepalingen die nageleefd moeten worden."

Als burger van het land, is Santokhi blij dat de zaak "eindelijk een keertje afgesloten is". Zijn persoonlijke gevoelens uitsprekend zegt hij: "Laat het goed afgesloten zijn voor de historie van het land, voor de rechtsgeschiedenis van het land, maar laat het afgesloten zijn voor alle betrokken partijen. Het zijn niet twee of drie partijen die hierin betrokken zijn, de hele samenleving is bij deze zaak betrokken. Laat het voor de samenleving goed afgesloten zijn. Het is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en het dient op een verantwoorde wijze afgesloten te worden."

Het staatshoofd benadrukt dat het niet gaat om een vonnis dat juridische betekenis heeft, "maar het gaat ook om een vonnis dat een start is voor een helingsproces." Het is volgens hem tijd dat we gaan werken aan nation binding, "we moeten weer werken dat we als Srananman en Srananuma ook gaan groeien naar elkaar toe."

Santokhi is dan ook ingenomen met de inzichten van religieuze leiders over het helingsproces zoals verwoordt door monseigneur Karel Choenni. "We zijn er als regering om die rol te vervullen bij het proces van heling en we willen dat samen doen met alle betrokken partijen."
Advertenties