Column: Borrelpraat no. 792
12 Nov, 22:40
foto


“Broeders shubh Divali.”
“Hetzelfde aan jullie allemaal.”
“Hebben jullie weer eens die bolrondige holwoordige goede Divaliwensen van de verschillende politieke partijen gelezen?”
“Ach nee, steeds hetzelfde. De ene misbruikt de heilige boodschap om zichzelf in het heilige licht te plaatsen, de andere wenst dat de ene door het Heilige Licht zal verdwijnen.”
“Moge het zuiverend licht al deze kletsmajoors naar het rijk der duisternis verjagen. Dan blijft er meer licht voor ons over."
"Wishful thinking. Het lijkt dat vele stemmers gewoon willen dat er geen licht in de tunnel schijnt."
“Meester, in elke tunnel die gebruikt wordt, schijnt er toch licht? Want steeds hoor je zeggen: dat er licht in de tunnel moet schijnen."
“Luister nog meer naar halve betweters. Het spreekwoord is dat je licht aan het eind van de tunnel ziet.”
”Ow, wat weten ze veel: een grote lantaarn, een klein licht.”
“Tja, wat wil je: geen licht zonder schaduw.”
“Velen daarboven zijn gewogen, maar helaas te licht bevonden.”
“Daarom gunnen ze een ander het licht in de ogen niet.”
“En worden ze boos als je hun duistere zaakjes aan het licht brengt.”
“Ja, want dan zijn ze bevreesd dat ze door de volgende verkiezingen uit het zadel gelicht worden.”
“Nadat ze flink de staatskas hebben gelicht, zelfs opgelicht, afgelicht, bijgelicht, onderbelicht en ondergeligd.”
“Dat laatste klopt niet, meester. Nu begint u ook warrelige taal uit te kraaien, zoals sommige personen die de podiumkoorts krijgen als ze een microfoon in de hand houden en publiek vóór zich zien staan.”
“Bedoelt u die zeer verlichte partijvoorzitter, onlangs tot lichtende African King gekroond, die het in Nickerie lichtelijk mondverlegen had over blauwkoppen, djuka’s en koelies?”
“Natuurlijk bedoel ik die niet, stel je voor.”
“Bedoelt u dan een vooraanstaande politieman die het in wakamantaal opeens had over gang-stah zus, en gang-stah zo en criminaliteit gangstah-fasi aanpakken.”
“En toen vele burgers vielen over zijn gang-stah bewoordingen, moest onze beste kameraad zijn gangstapraat op allerlei manieren rechtpraten, goedpraten, bestpraten, mooipraten.”
“Tja, een oude rat vindt licht een gat om zich uit een penibele situatie te redden.”
“Schreef wijlen Don Walther Donner niet in zijn roman Boete zonder Schuld dat je de grootste criminelen vindt onder de geüniformeerden?"
“Anderen schreeuwden dat de regering moet aftreden.”
“Ja, mooi, dan moeten we die podiumkraaiers dan daar zetten om ook te gaan plunderen?”
“Bestuurskundige masra Boldewijn zegt daarom zeer terecht dat de regering nu naar huis sturen ons helemaal weer in de economische ellende zal storten. Zeker als we de band met het IMF dan gaan verbreken.”
“Klopt. Niet voor niets stelt hij dat we dan dieper zullen zinken dan Haïti."
“Maar er zijn wel wat lichtpuntjes: de wet btw zal hier en daar aangepast worden…”
“Tja, waar en hoe en wanneer is de vraag.”
“Die mevrouw van het IMF zei het duidelijk: het sociaal programma van de regering is onder de maat gebleven.”
“En voorzitter Bee zegt terecht dat hij daar eerder op had gewezen, maar toen wilde men niet luisteren. Toen die mevrouw van het IMF hetzelfde zei, ja, toen pas begon men te doen alsof men luisterde.”
“Naast de pluspunten zoals een stabiele koers, was haar duidelijkste en zeer terechte kritiek op de uitvoering van het IMF-programma dat er te weinig transparantie is. Dus alles gebeurt bakabaka, ini a dungru, na bhol, tyup kare, don’t say it openly, no taki.”  
“Maar waarom is men zo bang om open en eerlijk met ons te praten? Zijn wij te stom om hen te begrijpen of zijn zij te stom om het ons uit te leggen?”
“Geen van beide. Ze zijn gewoon teveel gefocust om hun zaakjes te regelen.”
“U bedoelt al die aanbestedingen buiten de comptabele regels om, waar miljoenen dollars mee gemoeid gaan?”
“En ze weten dat die grote massa kiezers in dat stemhokje al hun scholing, ontwikkeling en verstand op een kant schuift om op hun boeba, hun rutu, hun etniciteit te stemmen alsof dat hun heilige plicht is.”
“Je hebt toch gezien hoe hoog een minister ons als kiezers acht? Hij ziet ons al dieren die bij het stemmen bij elkaar gaan hokken en netjes volgens het kudde-instinct gaan stemmen.”
“En hij heeft in feite nog erbij in vele gevallen groot gelijk.”
“In andere landen worden de verschillende partijprogramma’s van de politieke partijen die aan een verkiezing willen deelnemen, door een onafhankelijke commissie beoordeeld en het resultaat wordt dan aan de kiezers medegedeeld.”
“Kijk niet naar anderen. Wij zijn nog niet zo ver.”
“Na zo een zeventig jaar Algemeen Kiesrecht waarvan straks vijftig jaar als onafhankelijke staat? Kom nou!”
“Had de toentertijdse NPS voorzitter Van der Schroeff, ergens dan toch gelijk dat het meteen invoeren van het Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1948 een brug te ver was?”
“Wat wilde de partij dan?”
“Een geleidelijke invoering aan de hand van een minimale scholing van de kiezers.”
“Tja, mooi achteraf gepraat, maar gezien de diep gewortelde cultuur om de politieke propaganda op het niveau van de ongeschoolde kiezers te voeren, zit er wel een basis van waarheid in die stelling.”
“Maar ondemocratisch is het wel. Iedereen moet kunnen stemmen.”
“Helemaal eens, maar toch moet er ergens wel sprake zijn van een zekere politieke ontwikkeling of bewustwording, anders blijven mensen generaties lang in hun etnische hokjes stemmen, en zie het resultaat na al die jaren Algemeen Kiesrecht.”
“Un fadon leki wan dyogo, so ‘weidenbossssch.”
“Ai, en opeens blijkt een aantal Pakistaanse mannen spoorloos te zijn. Ze zijn netjes ons land binnengekomen, paspoort afgestempeld en zijn daarna met de noorderzon vertrokken.”
“Opeens weten de immigratie-autoriteiten ons als mosterd na de maaltijd te vertellen dat het waarschijnlijk om mensensmokkel gaat, want we hebben open grenzen, nauwelijks bewaking en dat ze via Guyana doorgesluisd zijn en nog veel meer mooi en waar gebabbel, wat we al jaren wisten.”
“Intussen wordt er grof geld verdiend aan de doorvoer van deze mensen.”
“Ook door geüniformeerden, zoals u zei wat Don Walter schreef?”
“Mi no sabi, maar toen een internationale ‘Watch’ organisatie uit Pakistan dit met foto’s en al dit naar buiten bracht en vertelde dat hun spoor hier doodliep, kregen we opeens allerlei info van onze mensen.”
 “Zolang we als kiezers niet een grotere transparantie van onze regeerders afdwingen, net zolang zullen we door deze slimme gladde praters keer op keer belazerd en bestolen worden.”
“Hier drinken we op: meer openheid, geen donkere tunnels meer.”
“Proost.”
 
Rappa
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June