President helpt acute nood watergebrek Pusugrunu oplossen
23 Oct, 00:57
foto
Het waterpeil in de Boven Saramaccarivier bij Pusugrunu in het district Sipaliwini is behoorlijk gezakt door de aanhoudende droogte. (Foto's: Bureau Eenheid)


Granman Lesley Valentijn van de Matuariërs heeft op zijn residentie te Pusugrunu vrijdag 250 meter waterslang in ontvangst genomen. Het materiaal is met spoed gestuurd door president Chan Santokhi, aangezien het dorp door de droogte niet beschikt over regenwater. Door gebrek aan water was de school ook gesloten. Leerkrachten beschikten eveneens niet over water, aangezien de durotanks leeggelopen waren.

De werkgroep 'Ontwikkeling Matawai' onder leiding van Stanley Dijksteel heeft de opdracht gekregen om meteen voor een oplossing te zorgen. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan een duurzame oplossing. Een delegatie van de werkgroep, logistiek ondersteund door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Bureau Eenheid heeft zich georiënteerd in Pusugrunu.

Secretaris Eduard van Leeuwen van de werkgroep 'Ontwikkeling Matawai' overhandigt de waterslang aan 
granman Lesley Valentijn.

De secretaris van de werkgroep, Eduard van Leeuwen, overhandigde de rollen waterslang aan het stamhoofd. Hij deelde mee dat als eerste het water uit de rivier gepompt zal worden naar de school en naar de woningen van de leerkrachten. De granman is dankbaar dat snel, zonder bureaucratische rompslomp ingespeeld is op het probleem, waardoor de kinderen uit Pusugrunu en omliggende dorpen weer onderwijs kunnen genieten. 


Door de onhygiënische situatie moest het onderwijsproces gestaakt worden, legde schoolleider Trefosa Pobosi uit aan de delegatie. Verder hebben vleermuizen en houtluizen het schoolgebouw ook aangetast. De speelruimte van de schoolkinderen heeft gaten in de vloer, die gedicht moeten worden. Het solarsysteem van de school heeft een nieuwe 5.000 Watt inverter nodig. Als de problemen aan het gebouw opgelost worden, is de school weer helemaal in goede conditie.


Om de drinkwatervoorziening structureel op te lossen heeft de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij al twee waterbronnen laten boren. Het project moet nog worden afgerond. De delegatie zal de aangehaalde zorgpunten rapporteren aan de president, waarna er vervolgstappen ondernomen zullen worden. De president laat de mogelijkheid bekijken of er een solar waterpompsysteem opgezet kan worden om het waterprobleem op te lossen. Er zal een pilotproject te Pusugrunu worden uitgevoerd, waarna andere dorpen ook geholpen zullen worden.
Advertenties