Volksgezondheid: Focus op mentale gezondheidszorg in oktober
20 Sep, 06:47
foto


Mentale gezondheid een groeiende prioriteit geworden, stelt het ministerie van Volksgezondheid. In de maand oktober zal hier extra aandacht aan worden besteed. De focus ligt op de bewustwording. De (voorlopige) cijfers vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg over het aantal suïcide gevallen tussen 2020 en 2022 ligt op 284. Hoewel er een neerwaartse trend te zien is, is suïcide nog altijd een groot probleem. Hierbij moet in acht genomen worden dat de suïcidepogingen vooralsnog hoger worden geschat.

De effecten van de Covid-19 pandemie hebben vooral duidelijk gemaakt dat iedereen weleens zorg nodig heeft; niet alleen fysiek, maar ook mentaal, benadrukt Volksgezondheid. Deze realisatie wordt steeds sterker, gezien de uitdagende economische situatie waarin het land verkeert. Dit heeft als gevolg dat de levenskwaliteit van de burgers steeds vaker onder het optimaal begint te liggen, wat op zich ook leidt tot verslechtering van de mentale gezondheid.

Het effect kan ook heel veel verschillen tussen personen, gezien eenieder hun situatie en hun gezondheid als heel persoonlijk ervaart. Voor sommige mensen is het al voldoende dat zij educatie krijgen in hoe zij zichzelf kunnen helpen. Maar het is ook zo dat anderen heel veel leed ervaren in hun huidige situatie, waarbij steun van hun medemens en gestructureerde hulp heel erg belangrijk zijn. "Deze situaties kunnen tevens ten alle tijden veranderen; daarom moeten we elkaar met begrip proberen te benaderen en onze medemens nooit vooroordelen. Een verslechtering in mentale gezondheid kan voor sommigen namelijk zo veel druk en leed veroorzaken dat ze wanhopig worden."

Psychische aandoeningen vormen wel degelijk een risico factor voor suïcide, maar het kan ook voorkomen als gevolg van iets schokkends en onverwachts dat een persoon overkomt. Anderzijds kan het ook voorkomen dat iemand al heel lang met een probleem kampt en geen uitweg meer ziet. "Het is daarom belangrijk dat we ook de signalen leren kennen van wanneer het niet goed gaat met onszelf of met onze medemens. We moeten weten wat onze mentale gezondheid voor ons betekent en wat we kunnen doen om onze veerkracht op te bouwen."

Volksgezondheid roept oktober 2023 uit tot Mental Health Month, waarbij de focus gelegd wordt op bewustwording."Er wordt hierbij nadruk gelegd op het nadenken over wat mentale gezondheid voor jou betekent, wat je zelf eraan kan doen, en wat je kan doen als je het even niet alleen aankan."

Ook worden organisaties en instellingen aangemoedigd om in deze periode meer aandacht te schenken aan bewustwording en empathie op het gebied van Mental Health zodat wij samen kunnen werken aan de verbetering van de situatie binnen de samenleving.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July