Column: Volleyballers in de kou
10 Aug, 00:59
foto


De volleybalselecties van Suriname zijn door het bondsbestuur in de kou gelaten. De vrouwen kwamen onderweg naar hun eerstvolgend meetmoment in Puerto Rico, niet verder dan buurland Guyana. Door een wijziging in het vliegschema zou de start van de Pan-Am Cup, niet meer gehaald worden, waardoor de dames onverrichter zake huiswaarts keerden. Hoewel een wijziging in het vliegschema van American Airlines, als reden voor de afzegging is opgegeven, legt deze zeer teleurstellende ontwikkeling mismanagement binnen het bestuur van de Surinaamse Volleybal Bond (SuVoBo), bloot. Het bestuur wist reeds lang dat de dames moesten participeren, dus moesten er voldoende financiele middelen worden gereserveerd, zodat de dames ruim op tijd op de plaats van bestemming konden zijn. Het is namelijk niet ongewoon dat er wijzigingen optreden in vliegschema's. Door ruim van te voren af te reizen stel je de sporters in de gelegenheid om te wennen aan de omstandigheden ter plaatse en kan je zaken als een wijziging in het vliegschema, opvangen. Het is heel erg jammer dat de dames dit meetmoment is ontnomen, waardoor zij zich niet op een hoger niveau konden meten. Weer eens een gemiste kans om stappen vooruit te maken. Het is te hopen dat het bestuur van de SuVoBo lering trekt uit dit fiasco en voortaan bij het begroten meeneemt dat de sporters ruim van te voren kunnen vertrekken, zodat dit soort onsmakelijke ervaringen hen bespaard blijven.

Bij de mannenselectie is het allemaal nog triester. Deze ambassadeurs hebben onlangs op eigen bodem laten zien wat ze waard zijn, door de Caribische titel te prolongeren. Het kan er bij mij niet in dat deze sporters die het maximale hebben bereikt, hun eerstvolgend meetmoment moeten missen, omdat er geen financien zouden zijn. Wat heb je als bestuur dan al die tijd gedaan? Het winnen van het toernooi was geen toevalstreffer, want zij waren reeds kampioen. Als bestuur mag je ervan uitgaan dat het resultaat op zijn minst wordt geevenaard. Hoewel er na het behalen van het kampioenschap enkele jaren geleden, wat perikelen waren, hebben de sporters zich niet laten afleiden, maar zich gekweten van hun taak om beslagen ten ijs te komen en hun titel met succes te verdedigen. Als bestuur behoor je er alles aan te doen om een team dat zo goed presteert, zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze steeds beter kunnen worden. Daar horen materiaal, oefenwedstrijden en zeker ook meetmomenten als de Pan-Am erbij. Door deelname aan regionale krachtmetingen, zal het team alsmaar beter worden en klimmen op de ranglijst. Een betere positionering op de ranglijst zal het land aantrekkelijk maken als trainingspartner van sterkere landen, waardoor het team steeds stappen vooruit zal zetten richting een rol van betekenis op grotere podia.
 
Het is schokkend dat de voorzitter gewoon stelt dat er niet deelgenomen kan worden, omdat er geen financiën zijn. Hoelang van te voren was de internationale agenda al bekend? Wat heeft het bestuur concreet ondernomen om de afvaardiging mogelijk te maken, behalve de hand open houden? Welke fondsvormende activiteiten zijn georganiseerd om de afvaardiging veilig te stellen? Welke partnerschappen zijn er aangegaan om dit succesvolle team te kunnen ondersteunen? Jouw hoofdselectie doet reeds geruime tijd goede zaken dus kan je niet overdonderd zijn door het recente resultaat. Na het behalen van het kampioenschap heeft het team geen waardering ontvangen. Daar zou ik begrip voor kunnen hebben indien de afvaardiging veilig gesteld was, maar geen beloning en geen afvaardiging is wel erg zout hoor bestuur. Ontbreekt het aan innovatie om nieuwe mogelijkheden te zoeken om aan financiën te komen voor een team dat zo goed presteert? Naar mijn gevoel is er niet voldoende gedaan om de Caribische kampioen in Mexico te krijgen en dat is op zijn minst kwalijk te noemen. Door de Pan-Am te missen is de kampioen niet alleen de kans ontnomen om zich met sterkere landen te meten, maar ook een mogelijkheid om zich te plaatsen voor een groter toernooi.

Het is bekend dat lokale bedrijven niet zitten te springen om sporters te ondersteunen. Echter heb ik mijn twijfels als alle kanalen uitputtend zijn aangeboord om bedrijven aan boord te krijgen. Door ervoor te zorgen dat de selectie steeds acte de presence kan geven op regionale fora en ook nog goede prestaties neer te zetten, kan je ook sponsordeals in de wacht slepen. Ook hier te lande zijn er voldoende onaangeboorde innovatieve mogelijkheden om deze sporters (zowel de heren als de dames) te kunnen ondersteunen, maar dan moet het bestuur wel meer doen dan nu het geval is. Maak jouw huiswerk bestuur van de SuVoBo, anders komt ook de Continental Cup die voor september op programma staat, in gedrang.

Mireille Hoepel
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September