Coöperatie opgericht voor productie zaaizaad in Nickerie
09 Jun, 12:31
foto
Minister Parmanand Sewdien van LVV en staf, met enthousiaste rijstboeren die arealen hebben gekregen voor productie van kwalitatief zaaizaad. Doorgaans kwamen grote boeren in aanmerking hiervoor. (Foto: LVV)


27 rijstboeren hebben hun lidmaatschapskaart ontvangen en een overeenkomst met de Coöperatie van Zaaizaadboeren (Cozabo) ondertekend. De Cozabo is opgericht om de productie van kwalitatief zaaizaad te Prins Bernhardpolder in Nickerie ter hand te nemen. Volgens minister Parmanand Sewdien moet dit modelbedrijf de gehele rijstsector helpen transformeren.

Het is voor het eerst binnen deze sector dat kleine boeren, die vaak geen of weinig areaal bezitten, in de gelegenheid gesteld zijn hun ondernemingen uit te breiden. Zij hebben hun waardering aan het adres van minister Sewdien met luid applaus doen blijken na de ondertekening. 

De boeren zijn blij met de aanpak van de bewindsman, vooral de kleinlandbouw. Ook de objectieve manier waarop deze toewijzing via loting heeft plaatsgevonden, ervaren de boeren als uitzonderlijk. Het is volgens de LVV minister geen gemakkelijk karwei geweest om dit voor mekaar te krijgen, omdat tot op het laatste moment er door derden pogingen zijn ondernomen om dit plan teniet te doen.

Deze Cozabo moet volgens de bewindsman de afhankelijkheidspositie van de kleine boeren elimineren. Daarom is financiering van de eerste inzaai voor deze groep reeds via het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) in orde gemaakt. Ook de aankoop van belangrijke inputs en machines voor dit project zijn met NOFA besproken en bevinden zich in een afrondende fase."Wanneer u inzaait moet kunstmest voor dat seizoen al in uw loods staan", merkte Sewdien op.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May