Vp: Ruim 600 rechtszaken tegen de Staat; 500 tegen GBB
27 May, 00:02
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk: "De regering zit niet stil. We proberen overal problemen op te lossen". (Foto: René Gompers)


Sinds 2012 lopen er ruim 600 rechtszaken tegen de Staat. Daarvan hebben meer dan 500 met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) te maken. Er is onder andere beslag gelegd op staatseigendommen en dwangsommen moeten betaald worden die 'lanti' miljoenen kosten. Dit is een van de uitdagingen waar de overheid voor staat. Dit heeft vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk meegedeeld op een regeringspersconferentie, waarbij teruggeblikt werd op 3 jaar verkiezingen.

Brunswijk en president Chan Santokhi hebben uitgelegd wat er de afgelopen 34 maanden is verricht, wat de uitdagingen zijn en dat er desondanks alles gedaan wordt om het land vooruit te brengen. Vanaf de machtsovername in juli 2020, heeft de Raad van Ministers (RvM) 143 keren vergaderd, en de Onderraad 112. De vergaderingen hebben 9.489 missives geproduceerd, deelt Brunswijk mee. "Dit zijn besluiten die genomen zijn in de RvM, maar niet alles wordt uitgevoerd met de snelheid die wij als regering willen," voegt hij eraan toe.

Van de 600 rechtszaken tegen de Staat zijn 565 tegen GBB. De zaken worden gevoerd in kortgeding, bodemprocedure en hoger beroep. Naast de rechtszaken eisen de mensen ook dwangsommen. "En in vele gevallen worden de dwangsommen toegewezen door de rechter. En met de weinige middelen die we hebben moeten we dwangsommen betalen," voerde de vp aan.

"Soms ligt het aan onszelf," vervolgt Brunswijk. "Soms zijn we niet vertegenwoordigd in een zaak, waardoor de Staat gemakkelijk veroordeeld wordt. Dan blijven dwangsommen lopen. En wij als regering waren niet eens op de hoogte dat zo een dwangsom loopt. Voordat je denkt zijn er honderden miljoenen die betaald moeten worden aan iemand die niet eens heeft gewerkt voor de Staat. Terwijl het gaat om processen van mensen die als eerste een grond aanvragen die niet is gekregen, of niet zijn overgeschreven. Dan loopt een dwangsom op tot 100 miljoen. Je moet betalen. Dan leggen ze beslag op gebouwen van de overheid, bij GBB, bij Financiën of SLM." De vp gaat dit alles coördineren, er moet een oplossing komen.

Brunswijk: "We hebben de 17 februari gebeurtenissen ook gehad. Gelukkig zijn er geen doden te betreuren geweest. We hebben corona, overstromingen en grondenrechtenproblemen gehad. Recent nog Pikin Saron. En nog recenter de cyanide-kwestie die heel Brokopondo bezighoudt. Al deze dingen houden de regering bezig. De regering zit niet stil. We proberen overal in het land problemen op te lossen."
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March