A20: Cyanideverontreiniging: Gevolgen, uitdagingen en persistentie
24 May, 20:40
foto


Suriname, ons prachtig land met zijn weelderige tropische gebieden, schone zoetwaterbronnen, kleurige cultuur en rijke biodiversiteit, staat voor een ernstige milieu-uitdaging. Recentelijk is er een alarmerende ontdekking gedaan van cyanideverontreiniging, waarbij de cyanidewaarden volgens de autoriteiten, in het rivierwater, 1.600 keer hoger zijn dan bepaalde normen. Deze verontreiniging heeft ernstige acute gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.

In dit artikel vat Alternatief-2020 (A20) de mogelijke gevolgen van cyanideverontreiniging in Suriname samen en omschrijven we de uitdagingen waarmee de overheid wordt geconfronteerd. Achtergrond van de cyanideverontreiniging: De cyanideverontreiniging in Suriname kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals industriële lozingen, mijnbouwactiviteiten en natuurlijke bronnen. Het is van essentieel belang om de specifieke bronnen forensisch te onderzoeken, te identificeren, te neutraliseren en verdere verontreiniging te voorkomen.

1. Gevolgen voor de volksgezondheid: Cyanide is een uiterst giftige stof die ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Blootstelling aan zelfs lage concentraties van cyanide leidt tot acute vergiftiging, met symptomen zoals duizeligheid, ademhalingsproblemen, hartstilstand en de dood. Langdurige blootstelling aan zeer lage niveaus van cyanide kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel en andere vitale organen. Blootstelling kan onder andere via huidcontact, inademing en inname.

2. Milieueffecten: De cyanideverontreiniging heeft ook ernstige gevolgen voor het milieu. Aquatische ecosystemen worden zwaar getroffen, met massale vissterfte en verstoring van het ecologische evenwicht. Planten en dieren die afhankelijk zijn van het water worden blootgesteld aan de giftige stof, met langdurige schade aan de biodiversiteit.

3. Beperkte financiële middelen: De uitdagingen waarmee de Surinaamse overheid wordt geconfronteerd bij het aanpakken van de cyanideverontreiniging zijn aanzienlijk vanwege beperkte financiële middelen. Het gebrek aan financiële middelen kan het moeilijk maken om directe technische oplossingen te realiseren en gespecialiseerde apparatuur in te zetten.

4. Natuurlijke afbraak van cyanide: De persistentie van cyanide in de omgeving kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke cyanideverbinding en de blootstelling aan en intensiteit van ultraviolette straling. In sommige gevallen kan het jaren duren voordat cyanide volledig is afgebroken.

5. Maatregelen met beperkte middelen: Hoewel beperkte financiële middelen een uitdaging vormen, moet de overheid proactieve maatregelen nemen om de cyanideverontreiniging aan te pakken. Het forensisch onderzoeken, identificeren en stoppen van de bron van de verontreiniging is een belangrijke eerste stap. Vervolgens kunnen goedkopere maar effectieve methoden worden gebruikt, zoals verdunning en verdamping in de zon, waterzuiveringstechnieken en biologische zuivering.

6. Steun en samenwerking: Om de uitdagingen van beperkte financiële middelen aan te pakken, is het van vitaal belang voor de overheid om externe steun en samenwerking met lokale en internationale partners te zoeken. Internationale organisaties, de universiteit, NGO's en andere betrokken partijen kunnen mogelijk financiële en technische hulp bieden en capaciteitsopbouw ondersteunen.

7. Monitoring, herstel en toekomstige preventie: Nauwkeurige monitoring van de waterkwaliteit is essentieel, voor en zelfs nadat maatregelen zijn genomen. Het herstellen van het aangetaste ecosysteem kan ook nodig zijn, met herbeplanting van oevers en het bevorderen van natuurlijke regeneratie. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van preventieve maatregelen om toekomstige cyanideverontreiniging te voorkomen.

Conclusie: De cyanideverontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. De beperkte financiële middelen van de overheid maken het aanpakken van dit probleem uitdagend. Het is volgens A20 van essentieel belang dat de overheid effectieve actie onderneemt om verdere schade te voorkomen. Door de bron te identificeren, passende maatregelen te nemen en externe steun en samenwerking te zoeken, kan Suriname stappen zetten om de cyanideverontreiniging aan te pakken en de gezondheid van de bevolking en het milieu te beschermen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de persistentie van cyanide in de omgeving in gedachten te houden en passende monitoring en preventieve maatregelen te implementeren voor de lange termijn.

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS, WAN TRA FAS DE!
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April