Column: Borrelpraat no. 765
07 May, 22:28
foto


“Broeders, ik hoorde meester Van Dijck, onze Jennifer, onlangs flink in de babbel gaan bij een veelbeluisterd radiostation. Ze klapte en mepte weer frank en vrij, links en rechts.”
“Het beste vond ik haar stemadvies: ‘loop niet achter een of ander schaap met stim slem, of stam slim of slam stem…”
“Maar als ze zo vol passie is van Eenheid, Saamhorigheid en al die mooie dingen, waarom noemt ze dan een gereshuffelde vrouwelijke minister van de VHP ‘die blakaman’?”
“Ach, in het vuur van de discussie zeggen we dat wel vaker; ook kulyiman, yampanesi, djoekaah en sneeezie.”
“Ja, maar misschien hier aan de borreltafel, maar niet over de radio!”
“Ach, ik zou daar niet zo zwaar aan tillen, maar haar wel adviseren beter te letten op wat ze voor de microfoon uitspuwt, want je kan een minister ad interim ook niet ‘dom’ noemen.”
“Misschien is dat die Passie, the passion, die ze uitstraalt.”
“Maar ik vond haar vier of vijf punten waar een leider aan moet voldoen, wel goed.”
“Ach, ik kan zo tien punten voor je ophoesten. Daar is niets aan.”
“Meester, wat waren die punten van meester Jennifer von Dijck?”
“Wel, ik heb ze geprobeerd op te schrijven, maar ze gooide alles er maar uit, met herhalingen en  overlappingen. En de interviewer probeerde er lijn in te brengen, maar dat lukte niet zo goed.”
“Okee, wat hebt u desondanks kunnen noteren?”
“De nieuwe leider moet als eerst een geweldige maatschappij-visie hebben.”
“Ja, mooi, maar waaraan moet zo een visie voldoen om ‘geweldig’ te zijn?”
“Wat later zei ze: ‘wat wil je met dit land, met dit volk? Wat is je ideologie? Of het nou links, midden of rechts is, maakt in feite niets uit.”
“En haar tweede punt?”
“De nieuwe leider moet heel integer zijn en van dit land houden. En in een stortbui aan woorden noemde zij: 'rechtschapen, onkreukbaar, vlekkeloos, niet om te kopen'. Dus niet corrupt. En daarbij noemde ze iets opvallends.”
“Wat was dat?”
“Ze zei dat die nieuwe leider moet uitgaan van ‘verscheidenheid in eenheid.”
“Wacht eens even, wijlen prof. mr. dr. Jnan Adhin had het over ‘Eenheid in verscheidenheid’. En onze babbelgrage Jenny draait het om: ‘Verscheidenheid in eenheid’. Inderdaad opmerkelijk.”
“Ik zie daar niet zoveel verschil in. U wel?”
“Nou, bij ‘Eenheid in verscheidenheid’ is de basis van die eenheid dus ‘verscheidenheid’, dus verschillen.”
“Dus al die verschillen vormen een eenheid, zoals onze verschillende vingers een eenheid vormen, namelijk onze hand.”
“Goed gezien, jongere broeder in ons midden.”
“Ja, maar dan moet er een sterke coördinerende kracht zijn die hun stuurt. Als die sturing er niet is, gaan al die vingers hun eigen weg op.”
“Zoals de coalitie nu?”
“Ik weet het niet. Maar ik denk niet dat het alsmaar vervangen van vingers de oplossing zal zijn; dat alleen daardoor die hand dan beter zal functioneren.”
“We dwalen af. Wat is dan ‘verscheidenheid in eenheid’, meester?”
“Tja, dan heb je een eenheid, maar die is verscheiden, die is verschillend.”
“Heb je dan verschillende soorten eenheid? Ik vind dit maar ingewikkeld. Wat is het derde Jennifer-punt waaraan de nieuwe leider moet voldoen?"
“De leider moet ‘visionair’ zijn, hij moet weten wat hij wil, waar hij naar toe wil. Hij moet samen met ons dromen over een gouden toekomst, en niet alleen dromen hoe hij en zijn politieke partner dit land verder kunnen plunderen. Volgens Jennifer moet hij in feite een positieve dictator zijn. Hij moet zaken ten voordele van zijn land bereid zijn door te drukken, zoals de presidenten van Singapore steeds deden, soms met harde hand.”
“En wat is de vierde Jenny-voorwaarde?”
“De leider moet accountable zijn. Hij moet zich dus verantwoordelijk voelen voor dit land en liefde ervoor koesteren. Hij moet gaan voor de ontwikkeling van dit land, en niet voor alleen de ontwikkeling van zijn partij, zijn etnische groep, zijn family and friends. Dit land is van ons allemaal, niet alleen van Hindostanen en Marrons, zoals nu steeds weer blijkt, zo zegt onze Jenny.”
“En waar moet de leider nog meer voor staan?”
“Hij of zij, Jennifer ziet liever een ‘zij’– alsof alleen je geslacht je beter maakt dan de andere – moet een transparante leider zijn, die dus eerlijk is, zich aan zijn woord houdt, geen dingen verbergt of verdraait, die voor ‘good governance’ gaat, een productiegericht beleid voert, maar alles staat en valt met: niet corrupt zijn.”
“Daarin heeft ze groot gelijk.”
“Maar hoe vinden we de personen die aan dit profiel voldoen?”
“Die zijn er genoeg, maar willen zij wel? En vinden we een meerderheid die achter zo iemand zal staan in plaats van achter een populist met een strafblad?”
“Alvast moet het een breed getrainde en hoog opgeleide integere wapendrager of ex-wapendrager zijn;  want een lief ‘stim slam-schaap’ zal niet opgewassen zijn tegen die gevestigde corrupte benden, die maffia-kliekjes in het land.”
“Daarvoor ga je de democratie een tijdje moeten uitschakelen, zoals Steven Couttie, die ex driko  van de DSB-bank dat voorstelt.”
"De grondwet moet dan opgeschort worden. Maar welke macht zal dat nu kunnen doen? De assemblee met tweederde? Ik zie ze al zichzelf buiten de wet plaatsen."
“Of middels een staatsgreep, maar we hebben gezien waar dat in de jaren ’80 naar toe geleid heeft. Dat niet weer!”
“Maar we hebben ook gezien wat de democratie ons vóór en na die militaire periode heeft gebracht.”
“Maar de zaak begon al in de jaren zestig en zeventig corrupt te worden en dat werd vanaf onze onafhankelijkheid steeds erger. En hoe erger de corruptie om zich heen greep, hoe meer onze economie achteruit ging  en ons geld in waarde daalde.  Nu zitten we al op één op 40.000 voor de euro.”
“Meester, denkt u dat een democratische verkiezing zo een anti-maffia, anticorrupte positieve dictator aan de macht zal helpen?”
“Onmogelijk is dat niet, but who will be that person? Onze Jennifer vol Passie?”
“Nou, in El Salvador kwam in 2019 via verkiezingen zo iemand aan de macht en die begon met razzia’s leden van die moorddadige drugsbendes op te pakken.”
“Maar onder die intussen meer dan 80.000 opgepakte mannen blijken ook vele onschuldigen te zitten. En de toestanden in die overvolle gevangenissen zijn mensonterend.”
“Maar het geweld van al die drugsbendes is zowat verdwenen, maar wel ten koste van mensenrechten. Willen we dat?”
“Ja, wat willen we?”
“We willen ‘olie-moni, moni-karta, koopkrachtversterking’, alsof al dat papiergeld waar geen productie achter staat, de koers zal stabiliseren. Mooi huiswerk voor een nieuwe minister van Financiën.”
“Time will tell of zoals wijlen Johnny K. zei: ‘We benne benieuwd.”
“Proost daarop.”
“Proost.”
 
Rappa  
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March