Overheid pakt migratiebeleid breed aan
19 Apr 2023, 20:26
foto
Dina Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. (Foto's: CDS)


Suriname treft momenteel in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) voorbereidingen voor een uitvoerbaar Nationaal Migratie Beleidsplan. De eerste groep overheidsfunctionarissen van de Interministeriële Coördinatiewerkgroep voor migratie is vorig jaar getraind in de diverse migratiegebieden en dinsdag is de training ‘The Essentials of Migration Management’ in het Courtyard by Marriott Hotel voortgezet met de tweede groep functionarissen.

Het doel van de Interministeriële Coördinatiewerkgroep is de ontwikkeling van een migratiebeleid met een benadering van de overheid en de samenleving. Functionarissen van diverse ministeries en instanties hebben zitting in deze werkgroep. Met de training wordt beoogd de interactie te benadrukken tussen verschillende thematische gebieden in het kader van migratie met een overheidsbrede aanpak alsook de samenwerking op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, schrijft de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De deelnemers krijgen tijdens de training  informatie over internationale kaders - zoals Agenda 2030 en het Global Compact on Migration – in relevantie met hun dagelijkse werk. De trainingsmodules worden verzorgd door Brendan Tarnay (Caribbean Migration Specialist en IOM Support Specialist voor Suriname); Astrid Pavion (National Project Coordinator IOM Suriname); Jacinta Astles (Sr. Capacity Building Assistant IOM Regional Office), Joeria Arion (Programma Coördinator IOM Suriname) en Dina Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Westfa legt uit dat de wereld momenteel te maken heeft met migratietrends. Suriname heeft volgens haar nog veel te leren op het gebied van migratie. De training is daarom voor functionarissen die op strategische en operationeel niveau te maken hebben met de uitvoering van het migratiebeleid. Zij krijgen onder meer tools aangereikt om vriendelijker om te gaan met migranten.
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June