Economische groei Suriname langzaam maar zeker
15 Apr 2023, 00:58
foto


De economische groei van Suriname stijgt langzaam maar zeker. De groei voor 2022, geschat op zo'n 1,3% blijft aanhouden. Voor 2023 wordt een groei van ongeveer 2,3% voorspeld. Wereldwijd zal de groei afnemen tot 2,9% in vergelijking met 3,4% in 2022. De wereldeconomie heeft nog te lijden van de effecten van het krappe monetair beleid door onder andere stijgende rentevoeten, een hoge inflatie en het dalende vertrouwen van economische actoren in diverse landen.

In zijn kwartaalverslag 'Overzicht Macro Economische Ontwikkelingen' zegt het Bureau voor de Staatsschuld dat de internationale en lokale economische ontwikkelingen analyseert, dat de goudproductie in 2022 weer is gestegen sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie in 2020. De productie is echter nog onder het niveau van voor de pandemie. De mijnbouwsector blijft als zodanig structureel de voornaamste financieringsbron van buitenlandse transacties en de opbouw van internationale reserves.

De inkomsten uit de mijnbouwsector en trekkingen op overheidsleningen in het buitenland hebben ertoe bijgedragen dat de internationale reserve in 2022 met ongeveer US$ 202 miljoen is gestegen tot US$ 1.195 miljoen.

In zijn jongste World Economic Outlook heeft het Internationaal Monetair Fonds een economische groei van 2,3% voorspeld. Volgens het fonds kan dit cijfer in 2024 stijgen naar 3%.

Door een overliquiditeit in de economie door hoge overheidsuitgaven aan andere subsidies, begonnen de wisselkoersen van de SRD ten opzichte van de Euro en US$ in het tweede halfjaar van 2022 enorm te stijgen. "Het OMO (Open Markt Operaties) beleid van de CBvS heeft sinds deze periode de overliquiditeit niet kunnen neutraliseren." De wisselkoersen in de eerste maanden van 2023 zijn nog steeds niet gestabiliseerd. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld geeft deze trend ook het gebrek aan vertrouwen van het publiek in het beleid, de autoriteiten en de economie aan.

Importinflatie, wisselkoers depreciatie en verhoogde energietarieven in juni hebben geleid tot heel hoge jaareinde inflatie in 2022. In de afgelopen drie jaren lag de inflatie tussen 61 en 52%. Een inflatie van 2 tot 3% wordt wereldwijd als acceptabel beschouwd.

Over de staatsschuld zegt het bureau dat deze in 2022 in SRD is gestegen met 51%. De oorzaken daartoe zijn per saldo gestegen trekkingen ten opzichte van aflossingen, stijgende achterstanden en de wisselkoers depreciatie. Betaling van achterstanden van de crediteuren van de Club van Parijs, zijn in de laatste twee maanden van het vorig jaar gedaan. De analyse van het bureau omvat data tot en met maart 2023.


Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July