Rusland wil geen mislukte maatregelen koersstabilisatie
31 Mar 2023, 06:48
foto
NPS-fractieleider Gregory Rusland ziet achterhaalde maatregelen om de koers te beteugelen, niet zitten.


Reeds mislukte maatregelen moeten niet worden geherintroduceerd en weer naar af gebracht worden. "We willen geen situatie waar de samenleving weer naar de straat gaat om aan haar vreemde valuta behoeften te voldoen met alle gevolgen van dien, namelijk verhoogde koersen en wisselen mamie! We kennen de perikelen van die dagen toen mensen in de stad deviezen zaten te kopen en verkopen".  Dit zei NPS-fractieleider Gregory Rusland gisteren in De Nationale Assemblee over de maatregelen die president Chan Santokhi heeft aangekondigd. 

De vraag over hoe concreet een halt toegeroepen zal worden aan het continue proces van geldontwaarding, blijft en blijft maar onbeantwoord, stelde Rusland. Er moet ook rekening worden gehouden met de verzwakte instituten die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering. Het treffen van bepaalde beperkende maatregelen moet niet resulteren in acties van de samenleving die juist averechts werken op het doel, namelijk een stabiele redelijke wisselkoers.

"Als we praten over de feitelijke wisselmarktkoers, dus niet de officiële Centrale Bank koers die soms kunstmatig laag werd gehouden, dan is de feitelijke dagkoers van de US dollar in de periode van de regering Bouterse van 2010 t/m juli 2020 gestegen van SRD 3,30 naar SRD 14,25. Dit is een stijging van 430%. Vooral in de jaren 2019 en 2020 is de koers explosief gestegen, omdat de regering niet zoals de jaren ervoor geld kon lenen om de koers laag te houden. Het resultaat is bekend, Suriname werd opgezadeld met een totale nationale schuld van omgerekend ongeveer US$ 3,2 miljard. Van juli 2020 tot heden, nog geen 3 jaren, is de vrije markt wisselkoers gestegen van SRD 14,25 naar SRD 36,50 heden ten dage. Dit is een stijging van 256%. Relatief gezien lijkt het mee te vallen, maar als je SRD 36,50 vergelijkt met de US dollarkoers van SRD 3,30 van het jaar 2010, dan is de koers met 1100% gestegen", voerde Rusland aan. Mensen zijn in de loop der jaren behoorlijk verarmd.

Rusland merkte op dat een van de oorzaken van de stijgende wisselkoers is gebrek aan vertrouwen en geen verhoging van de output van productiebedrijven. Er wordt niet genoeg geproduceerd en geëxporteerd om genoeg vreemde valuta te verdienen. Een belangrijke factor is dat de vreemde valuta afdrachten van multinationals en staatsbedrijven aan de Staat, bij de Centrale Bank moeten worden gedeponeerd en hierbij niet gebruikt mogen worden om aan de vreemde valuta behoefte van bedrijven te voldoen. Vroeger konden de oliemaatschappijen hun vreemde valuta aankopen bij de Centrale Bank, maar werden nadien verwezen naar de vrije markt met koersstijgingen als gevolg. Er is nu een zware retentieregeling ingevoerd, waarbij exporterende bedrijven een deel van hun ontvangen valuta verplicht moeten omwisselen bij hun bank. De veronderstelling is dat hiermee de banken valuta binnen krijgen om aan de oliemaatschappijen e.a. te kunnen verkopen. De retentieregeling wordt niet consequent uitgevoerd. Het is bekend dat bepaalde sectoren worden vrijgesteld, voerde Rusland aan.

Bij de goud exporterende bedrijven, die goud opkopen bij de kleine porknockers, wordt pakweg US$ 60 miljoen op maandbasis geëxporteerd. Met de retentieregeling van 35% moet men circa US$ 21 miljoen omwisselen bij de banken in SRD. Wat de regering echter niet beseft is, dat de Braziliaanse en ook binnenlandse porknockers op hun beurt US dollars willen ontvangen voor hun goudverkoop aan de opkoper. De goudexporteurs gaan met dezelfde vaart hun ontvangen SRDs weer omzetten in valuta en oefenen op dit moment de grootste vraag en druk uit op de US dollarkoers. De retentieregeling dient voor o.a. ook deze sector sterk verminderd te worden om daardoor de vraagzijde van de valutamarkt te verminderen. De minister van Financiën & Planning zal erop moeten toezien dat het tekort op de staatsbegroting verminderd wordt.

Aangezien het door de Centrale Bank gevoerde marktconforme monetaire beleid vooralsnog onvoldoende merkbare effecten heeft op de diverse macro-economische sleutelvariabelen, beveelt Rusland aan dit beleid aan te vullen met andere monetaire instrumenten en maatregelen die effectief en al op korte termijn merkbare resultaten zullen opleveren.
Aangezien de open markt operaties van de Centrale Bank onvoldoende effect hebben op de stabiliteit van de interne en externe waarde van de nationale munt en met de verkoop van termijndeposito’s onnodig hoge rente inkomsten gemoeid zijn, wordt aanbevolen de effectiviteit van dit instrument te verbeteren door de werking aan te passen. "De genomen maatregelen in het kader van koersstabilisatie verdienen een urgente evaluatie waardoor deze kunnen worden aangepast, opdat de doelmatigheid van koersstabilisatie kan worden verbeterd. Wij roepen de president en de regering op de aangekondigde acties te herevalueren en met deskundigen te komen tot acties die daadwerkelijk die koers zullen stabiliseren en naar beneden te brengen", stelde Rusland.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April