NPS start mobilisatiecampagne verkiezingen in Welgelegen
19 Mar, 13:21
foto
NPS is vrijdag gestart met veldbezoeken. Gekozen is om het startsein van de mobilisatiecampagne te geven in ressort Welgelegen. Diverse ressorten in Paramaribo zullen de komende tijden worden aangedaan. (Foto: NPS)


In ressort Welgelegen is de Nationale Partij Suriname (NPS) vrijdag gestart met haar mobilisatiecampagne naar de verkiezingen van 2025 toe. Tijdens dit eerste veldoriëntatie zijn de mensen huis aan huis bezocht, waarbij iedereen in de gelegenheid werd gesteld om tal van onderwerpen over de erbarmelijke situatie in het land en de plannen van de groene partij te bespreken.

De voorzitter van de NPS, Gregorry Rusland, en de afdeling Paramaribo onderleiding van Assembleelid Ivanildo Plein gaven het startsein. Assembleelid Patricia Etnel en de voorziter van de Jongerenraad Danique van Varseveld waren samen met andere prominente leden van de partij ook aanwezig.

De partij meldt in een persbericht midden in de samenleving te staan en is reeds een tijd bezig de noden van het volk te analyseren. Zij is ze binnen haar structuren druk bezig oplossingen voor te bereiden ter lediging van de pijn in de samenleving. De maatschappij lijdt enorm onder de huidige sociaal economische  en financiële situatie en Surinamers raken steeds dieper in de put. Besloten is om alvast de verschillende buurten in Paramaribo in te trekken en te luisteren naar de mensen, zodat samen met de samenlevingen de zo noodzakelijke en urgente problemen kunnen worden aangepakt en opgelost.

De reactie van de mensen in het veld was zeer positief, zegt de partij. Veel zijn verheugd met de zichtbaarheid van de partij in het ressort en spraken de hoop uit vaker met leden van de NPS van gedachten te wisselen. De NPS heeft daarom besloten de veldbezoeken in het ressort Welgelegen de komende dagen voort te zetten.

Middels deze veldbezoeken wenst de partij niet alleen nieuwe leden aan te werven en oude leden terug naar huis uit te nodigen, maar de samenleving aan te geven dat zij paraat staat om Suriname samen met de bevolking en andere actoren wederom uit het slop te halen.
            

Advertenties