LVV herstelt 2 bruggen te Johanna-Margaretha
06 Feb 2023, 09:41
foto
Minister Parmanand Sewdien van LVV heeft de bruggen te Johanna-Margaretha in gebruik genomen. De bruggen, die in zeer slechte staat verkeerden, zijn totaal vernieuwd.


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft twee bruggen te Johanna-Margaretha, aan de rechteroever van de Commewijnerivier in het district Commewijne, officieel opgeleverd. Het gaat om herstelde constructies die reeds jaren slecht begaanbaar waren en daardoor een groot gevaar vormden voor niet alleen de bewoners van Johanna-Margaretha en omliggende plantages, maar ook het groot aantal studenten en toeristen. Ook de agrarische sector ondervond enorme stagnaties door de staat waarin de bruggen verkeerden.

Vorig jaar toog een technisch team van het ministerie onder leiding van LVV-onderdirecteur Landbouw Regio Oost, Ashwien Gangadin, naar de plantage voor inspecties. Het was in eerste instantie de bedoeling de bruggen liggende aan de Creolenweg en de Javanenweg, te renoveren door de verrotte houten delen te vervangen. Echter bleek bij het slopen dat alle houten delen verrot waren, alsook de cruciale pilaren, meldt LVV.

Vanwege het feit dat er dagelijks gebruik gemaakt wordt van deze oeververbindingen, zijn ze totaal vernieuwd met een minimale levensduur van 10 jaar. De bruggen zijn ook breder en langer gemaakt alsook verhoogd voor de vissers en agrariërs die hun producten over het water vervoeren. Ook pakte het ministerie de wegen aan door deze te bezanden.

“De vernieuwde bruggen bieden meer kansen aan de ontwikkeling van dit gebied”, gaf Mohamedshafiek Radjab, districtscommissaris van Commewijne die ook deel uitmaakte van de aanwezigen, aan. Het is volgens hem de taak van de regering hier verder zorg voor te dragen. Dit is volgens hem het begin van het waarmaken van de randvoorwaarden voor verdere ontplooiing van de plantages.

LVV-minister Parmanand Sewdien heeft de bewoners enkele toezeggingen gedaan. Er komt een LVV-ressortkantoor om de plaatselijke agrariërs te begeleiden in de productie van landbouwgewassen. Ook wordt binnenkort een tractor met onder andere een aanhangwagen en maaibalk aangeleverd. Het ministerie zal ook de binnenwegen die de omliggende plantages aan de rechteroever van de Commewijnerivier met elkaar verbinden, beschelpen. ”Wij van LVV zijn er om te faciliteren, zodat de boeren kunnen produceren”, zegt de bewindsman.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June