Protest Hollandse Kamp levert succes op
26 Jan, 06:48
foto
De bewoners van Hollandse Kamp in district Para hebben geprotesteerd tegen gronduitgifte in hun gebied. Ze hebben net zolang gezongen en getromd, totdat de graafmachine is vertrokken. (Foto's: René Gompers)


Gejuich in Hollandse kamp; de graafmachine die bezig was te ontbossen verlaat het gebied. Een kleine overwinning. De bewoners willen ook dat alle beschikkingen aan buitenstaanders om in het gebied te opereren, worden ingetrokken. Het dorpsbestuur heeft ook een afspraak met minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer kunnen maken, voor vrijdag.

Ook districtscommissaris Marlene Joden wil een gesprek, deelt kapitein Sergio Jubithana mee. Maar daar zien de bewoners geen heil in, geeft hij aan. Er is al te lang zonder succes aandacht van haar gevraagd voor het nijpend probleem van buitenstaanders die zonder medeweten van de bewoners, grond toegewezen krijgen in het woon- en leefgebied.  

Bewoners van Hollandse kamp in het district Para, hebben woensdag in hun dorp geprotesteerd, omdat er alweer grond is uitgegeven uit hun gebied, aan derden. Dit keer gaat het om een stichting, toont kapitein Jubithana aan. Hij heeft een map met documenten bij zich en haalt een kopie van een beschikking tevoorschijn. Ook een demarcatiekaart waarop de grenzen van Hollandse kamp staan aangegeven, wordt erbij gehaald. Volgens een derde document blijkt dat er in het gebied meerdere lappen grond zijn uitgegeven aan verschillende organisaties. Jubithana heeft de stukken ook aan de politie getoond die naar de plek getogen was.

Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, en andere dorpshoofden zijn het protest komen ondersteunen. "De mensen willen praten met de overheid," benadrukt ze. "Ze willen weten hoe die man aan een beschikking is gekomen. Ze willen duidelijkheid, het gebeurt zonder hun medeweten. Er zijn al zoveel gronden uitgegeven binnen de Inheemse gemeenschap. Het is genoeg  geweest." Ze geeft aan dat er internationale hulp gezocht zal worden als de oplossing uitblijft.

"Zolang de grondenrechten niet geregeld zijn, gaat dit zich blijven voordoen," geeft Jubithana aan. "Je kan stellen dat er geen politieke wil is om de wet grondenrechten te behandelen en aan te nemen." Hij merkt op dat er over twee jaar weer verkiezingen zullen zijn en dat het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, weer een verkiezingsbelofte gaat worden. Hij roept de Inheemsen op daar niet op te wachten. De strijd zal voortaan gevoerd worden in de dorpen, deelt hij mee. Petities indienen en onderhandelen leveren niets op.

Het protest is gehouden op de plek waar medewerkers die het bos moeten openstoten, kamp hebben gemaakt. De bewoners eisten dat de graafmachine verwijderd moest worden. Dit, om te voorkomen dat wanneer de gesprekken gaande zijn de werkzaamheden gewoon voortgezet worden. Na over en weer gebel is na een tijdje het nieuws gekomen dat de graafmachine verwijderd moest worden. De bewoners hebben net zolang gezongen en getromd, totdat het gevaarte is vertrokken.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March