Column: Eigen verantwoordelijkheid
26 Jan 2023, 00:59
foto
Foto: marenspanjer.nl


Eindelijk is het zover. De Surinaamse Voetbal Bond heeft het leder weer laten rollen, met de openingswedstrijd op vrijdag 13 januari 2023 tussen Robinhood en de oudste voetbalvereniging in Suriname, Voorwaarts. Ook de dames mogen weer een balletje trappen en dat is prijzenswaardig. Voetballiefhebbers kunnen weer naar het stadion trekken en zich ontspannen door samen met vrienden te genieten van hun geliefde tak van sport. Dit is zeer toe te juichen, want zowel voetballers als supporters hebben zodoende de gelegenheid om plezier te beleven. In Suriname is het voornaamste doel van voetballen namelijk ontspanning, want de belangen zijn niet van dien aard dat betrokkenen zich voor de volle honderd procent geven om het niveau omhoog te brengen.

Dat kwam reeds in de openingswedstrijd tot uiting, want de ploegen waren niet in vorm. Na zo een lange periode van inactiviteit, zouden de clubs weer geleidelijk aan op gang moeten komen door een paar vriendschappelijke wedstrijden af te werken. Erger nog is dat enkele belanghebbenden zich erover beklaagd hebben dat het bestuur bepaald heeft wie tegen elkaar moet uitkomen, terwijl tegenstanders in het verleden door loting aan elkaar werden gekoppeld. Hoe het ook zij, de competitie is begonnen, maar de eerste wedstrijd was geen visitekaartje. Spelers ploeterden maar wat en de voetbalhandelingen oogden nogal geforceerd, waardoor het spel aan kijkgenot inboette.

Natuurlijk heeft de SVB lang gewacht om de bal aan het rollen te brengen, maar de verenigingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Zij plegen investeringen om spelers tegen aanzienlijke bedragen aan te kopen, maar tegelijkertijd verzuimen ze om het niveau tenminste op peil te houden. De slechte balbehandeling, verkeerde passing enzovoorts, kan de SVB niet verweten worden. Daar zijn de spelers en de trainers zelf verantwoordelijk voor. De handelingssnelheid van de lokale voetballers laat te wensen over en als voetballers bij zo een trage gang, nog niet in staat zijn om zuiver te passen en de bal correct te verwerken, dan schort er enorm aan het niveau.

Willen de lokale voetballers meer halen uit hun carrière, dan zullen ze meer trainingsuren moeten maken. Trainers moeten zich erop toeleggen om patronen in te slijpen, waarbij spelers niet onnodig lopen met de bal, maar de bal het werk laten doen. Stop wat meer kwaliteit in de trainingen en zorg ervoor dat kansen worden afgemaakt. Laat niets aan het toeval over om het lokaal voetbal op een hoger niveau te brengen. Elke individuele voetballer en coach kan een steentje bijdragen om het niveau te verbeteren. Het is niet de bedoeling om mensen voor het hoofd te stoten, maar steek waar mogelijk de hand in eigen boezem.


Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May