Comité bespreekt ontwerp slavernijmonument met critici
25 Jan 2023, 20:41
foto
De overhandiging van het procesverslag door Angela Salmo aan voorzitter Johan Roozer in bijzijn van Helmut Gezius, lid van het Comité Herdenking Slavernijverleden. (Foto: Peter Thielen)


Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden heeft maandag van de coördinator van de ontwerpcompetitie ‘Monument Herdenking Slavernijverleden’, Angela Salmo het procesverslag ontvangen. Het besluit is vanwege het historische belang van het slavernijmonument voor Suriname genomen om donderdag een bespreking te hebben met de Federatie van Beeldende Kunstenaars (FvAS) en de personen, die in de media hun ongenoegen hebben geuit over het verloop van de ontwerpcompetitie.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft in zijn vergadering van 26 maart 2022 goedkeuring gegeven aan het voorstel om de kaders vast te stellen voor het ontwerpen van een Nationaal Monument Herdenking Slavernijverleden.
Op 11 juni 2022 is op verzoek van het Nationaal Comité Slavernijverleden in GArtBlok een bespreking gehouden, waarbij het verzoek werd gedaan een samenwerking met de FvAS aan te gaan om te komen tot een ontwerp voor het slavernijmonument, meldt het Nationaal Comité Slavernijverleden.

Het besluit is toen genomen dat de FvAS het hele proces om te komen tot een ontwerp zou begeleiden. Het Nationaal Comité Slavernijverleden zou in dit proces geen betrokkenheid hebben. De FvAS heeft de interne organisatie en samenwerking tussen kunstenaars naar eigen inzichten geregeld volgens interne en onderling gemaakte afspraken en
procedures. Het ontwerpproces verliep tot en met december 2022.

Met de formele overhandiging van het verslag, beschikt het Nationaal Comité Slavernijverleden nu over de noodzakelijke informatie over hoe het ontwerpproces is verlopen onder verantwoordelijkheid van de FvAS. Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft ook kennisgenomen van uitspraken gedaan door personen in de media, die van mening zijn dat zaken niet goed verlopen zijn. Een officiële klacht heeft het Nationaal Comité nooit bereikt.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April