Voer goed beleid in plaats van volk steeds bang maken
16 Dec, 10:37
foto


Al jaren wordt het volk door de oude politiek steeds bang gemaakt voor de NDP c.q. Bouterse. De oude politiek is gemakshalve alles behalve de NDP c.q. Bouterse. In Suriname slaan sommige mensen op tilt als ze de naam NDP c.q. Bouterse horen. Volgens hen is alle ellende in Suriname te wijten aan NDP/Bouterse, door hen aangemerkt als slechteriken. En als ze gelijk hebben dan zou heel Suriname zich dan de volgende vraag moeten stellen:

Hoe komt het dat de 'oude politiek' op zoveel momenten de kansen onbenut heeft gelaten om het land vooruit te brengen met goed beleid en waarom wijst het volk hen toch steeds af om toch te kiezen voor de NDP? Waarom is de oude politiek dan zo hardleers?


De NDP heeft slechts 1 regeerperiode (2015-2020) alleen geregeerd en dan maar deels, want deels was DOE ook betrokken in die periode. Bij alle andere periodes van Bouterse, hebben andere partijen dan wel afgevaardigden van de andere partijen meegedaan. Vreemd is het om dan alle schuld van alle ellende bij de NDP/Bouterse alleen te leggen toch?
Maar laten wij voor een moment aannemen – zoals de oude politiek ons voorhoudt - dat het allemaal de schuld van NDP c.q. Bouterse is, dan zijn er wel 3 momenten geweest waarop de oude politiek oftewel de betweters oftewel de verlossers oftewel de heiligen, het land in bescherming konden nemen tegen de 'slechteriken'.

A. Moment A: De oude politiek neemt na 2 periodes van militair ingrijpen – coup en telefoon coup – het roer over. Je zou denken dat de oude politiek en de samenleving op dat moment donders goed weten wat ze nooit meer zouden willen en dat ze geleerd hebben van alle fouten van hen en nu keihard zouden werken aan de ontwikkeling van Suriname, met passie en betrokkenheid, oprecht en integer. Suriname wordt teleurgesteld door de oude politiek die hun sleets niveau niet ontstijgen en stemt de oude politiek weg, Wijdenbosch neemt het over met afgescheiden VHP. Hardleers is de oude politiek

B. Moment B: In 2000 krijgt de oude politiek weer een kans. Wie dacht dat ze nu echt en echt geleerd hadden van alle fouten en dat ze de slechteriken voor eens en altijd zouden doen vergeten met topbeleid, kwam voor de zoveelste teleurstelling en verbazing te staan. Zij hadden het volk al bang gemaakt tijdens moment A en toch waren ze weggestemd dus nu weer met bang-maak-retoriek beginnen zou dom zijn zou je denken he. Wat schetst onze verbazing, de oude politiek is geen stap verder gekomen en heeft geen beleid gemaakt om te produceren om te exporten. Het gevolg is bekend, het volk rekende af met ze in 2010. Weer waren ze verbaasd. Wat is er met ze zou je denken, waarom zijn ze zo hardleers?

C. Moment C: In 2020 krijgt de oude politiek voor de zoveelste keer een kans. Santokhi komt wederom met herhaling van zetten uit de periode A en B. De oude politiek leert niets, weer de oude retoriek van bang maken voor de NDP/Bouterse. Er is weer geen visie, geen productie. Deze keer is ook sprake van sociale ravage. Straks zijn ze weer verbaasd als het volk met ze afrekent. Je vraagt je af wat voor wezens de mensen van de oude politiek zijn, immers een gezegde luidt “een ezel stoot zich niet voor de tweede keer aan dezelfde steen”

Alles overziend concluderen we
:
1. In de 50 jaren is de oude politiek dan wel exponenten van ze vrijwel de hele periode betrokken geweest, dus dan zijn zij overal mede “plichtig/schuldig” aan
2. De oude politiek heeft op en in 3 grote momenten de kans gehad om het volk te laten zien hoe zij beter zijn dan de “slechteriken” en toch is het hen niet gelukt. Waarom laat de oude politiek ons niet zien hoe het niet moet en hoe het wel moet? Onkunde bij ze?
3. Is de oude politiek wel beter dan de zogeheten “slechteriken”?
4. Zijn de slechteriken wel zo slecht als de oude politiek ons wil doen geloven? Is het wel alleen de schuld van NDP/Bouterse?

Dus samengevat, de oude politiek moet ons niet bang maken voor NDP c.q. Bouterse, maar moet leveren, daden en resultanten en geen praatjes meer. Zijn de zogeheten slechteriken wel zo slecht?

Hikmat Mahawat Khan

Noot: Ik zeg niet dat bij de NDP-slechteriken zijn. Ik vat in 1 woord samen het beeld dat de oude politiek
steeds schetst van de NDP c.q. Bouterse. De lezer kan nu zelf oordelen wie de valseriken zijn en wie de slechteriken.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November