EZ houdt infosessie over eigendomsrechten
07 Dec, 22:44
foto
Diane Versteeg van European Union Intellectual Property Office geeft informatie over het Haags Systeem.


De vertegenwoordiger van European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Diana Versteeg, ondersteunt het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) bij het geven van informatie over het Haags Systeem. Het Haags Systeem is in het leven geroepen om inschrijvingsformaliteiten betreffende tekeningen en modellen van Nijverheid te vereenvoudigen en de kosten van de belanghebbende te besparen.

Het systeem wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Versteeg hield afgelopen week met medewerking van het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) van het ministerie, een infosessie in Residence inn. BIE is belast met de uitvoering van taken betreffende Intellectuele Eigendom.

Versteeg heeft aangegeven dat de infosessie over de nationale wet momenteel in de maak is. Een ander doel van de infosessie is volgens haar de kennismaking van internationale wetgeving, aangezien Suriname toegetreden is tot de akte van Genève. Zij benadrukt dat er een samenhang moet zijn tussen de nationale wetgeving van designs in Suriname en de internationale wetgeving voor bescherming van designs.

Het internationaal systeem dat gebaseerd is op de overeenkomst van Schraven Hage is eigenlijk een registratiesysteem, waarbij de aanvrager internationaal designbescherming kan aanvragen bij het WIPO in Genève. “Er kan een aanvraag worden gedaan, waarbij meerdere landen kunnen worden aangewezen waar je bescherming wil”, zei Versteeg tijdens haar presentatie.

Kenneth Codrington, onderdirecteur BIE, gaf aan dat er momenteel binnen de Cariforum-landen een samenwerkingsproject gaande is dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en uitgevoerd wordt door EUIPO. Het doel hiervan is om het intellectuele eigendom binnen de Cariforum te versterken en te realiseren.
 
Volgens waarnemend directeur Karishma Mathoera van het Directoraat Ondernemerschap van EZ, is het de bedoeling om een systeem te realiseren met sterk wettelijk kader ter bescherming van intellectuele eigendommen. De ondernemers moeten ook bewust worden gemaakt van hun eigendomsrechten en die commercialiseren in intellectuele eigendommen, meldt de voorlichting van EZ.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January