Bisschop Choennie verbaasd over eenzijdige excuses
03 Dec 2022, 02:54
foto


Bisschop Karel Choennie heeft in een schrijven aan president Chan Santokhi er aandacht voor gevraagd dat Nederland blijkbaar eenzijdig heeft besloten om op 19 december zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Dit is bekend geworden via de media. "Indien de huidige berichtgeving via de media inderdaad op waarheid berust, willen wij daar ernstig bezwaar tegen aantekenen, vooral tegen de eenzijdige manier waarop dit besluit is genomen", schrijft de geestelijke.

Zo een besluit moet volgens de bisschop in goede onderlinge dialoog tussen de Surinaamse en Nederlandse regering genomen worden. Er zou een gezamenlijk overleg moeten zijn over de reparatie, gekoppeld aan de excuses en de vorm die deze zal aannemen. Bekend is geworden dat de Nederlandse minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, naar Suriname wil komen om de excuses aan te bieden.

De symbolische betekenis van zowel de datum als de persoon die de excuses aanbiedt, mogen volgens de bisschop in geen geval geringschat worden. "Dit besluit bevreemdt ons des te meer omdat bij zijn bezoek aan ons land, de premier van Nederland reeds had aangegeven dat de aanbieding van excuses zou plaatsvinden bij gelegenheid van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli 2023".

De bisschop acht het van wezenlijk belang dat tenminste de inhoud van de excuses bekend zijn en dat er ook bereidheid is tot reparaties, "aangezien wij ons uiteindelijk richten op verzoening en dat wij het hoofdstuk van het slavernijverleden gepast kunnen afsluiten".

pdf-icon.gif President_iz_datum_excuses_slavernijverleden.pdf                
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March