VHP legt kransen bij standbeelden legendarische leider Lachmon
21 Sep, 18:30
foto
Waarnemend VHP voorzitter Glenn Oehlers legt een krans bij het standbeeld van Jagernath Lachmon op het Onafhankelijkheidsplein. Dit ter herdenking van zijn 106e geboortedag. (Foto: VHP)


Ter na gedachtenis en eerbetoon van de legendarische voorzitter, de invloedrijke politicus wijlen Jagernath Lachmon, zijn er kransen gelegd bij het standbeeld van hem op het Onafhankelijkheidsplein en het VHP partijcentrum. Indien in leven zou Lachmon 106 jaar zijn geworden. Hij was ruim 52 jaar lang politiek-leider en was de langstzittende parlementariër.

Vanaf 2020 wordt deze bijzondere dag door de VHP mede herdacht in het teken van de verbroederingsgedachte. Het begrip ‘Verbroedering en Eenheid’ is verbonden aan de waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. Waarnemend voorzitter van de VHP Glenn Oehlers, gaf aan dat Lachmon door de jaren heen politieke structuren ontwikkeld heeft voor de ontwikkeling van de huidige generatie-politici. Lachmon was volgens hem een begrip in Suriname, een staatsman, het boegbeeld van een multi-etnische samenleving, democratie en rechtsstaat.

Oehlers merkte op dat de oranje partij en het volk kracht en inspiratie putten uit de idealen van Lachmon. "Zijn verbroederingspolitiek is tot de dag van vandaag een inspiratie voor ons allen en een baken van hoop voor een vreedzaam Suriname. Vermeldenswaard is dat 21 september door de VN uitgeroepen is tot Internationale Dag van de Vrede. Als partij zullen wij de idealen van vrede altijd blijven promoten."

De bekende lijfspreuk van Lachmon, de vermaarde riethalm-filosofie werd ook gememoreerd door Oehlers. Volgens Lachmon kan in woelige en moeilijke dagen de riethalm-filosofie goed van toepassing en leidend zijn. "Als over ons geliefd land een sterke storm raast dan zijn daarbij twee opstellingen mogelijk: ten eerste, zich stoer opstellen als een grote sterke kankantrie met de veronderstelling weerstand te bieden tegen de aanstormende krachten maar die wel ontworteld kan worden. Ten tweede als een riethalm die door de kracht van een storm wel buigt, misschien lang en diep, maar zich toch weer opricht als de storm voorbij is".

De regering zal op zaterdag 24 september in de tuin van het Presidentieel Paleis in het kader van de Nationale Dag voor verbroedering en Eenheid een Gebedsdienst houden. VHP-voorzitter teven president Chan Santokhi is momenteel in New York en is vrijdag terug in Suriname.

Advertenties