Hellings: Schorsing is rancuneuze stap
14 Aug 2022, 00:01
foto
Hoofdinspecteur van politie tevens trekker Organic Movement, Raoul Hellings.


Hoofdinspecteur Raoul Hellings noemt de schorsing van hem en collega Sergio Gentle een rancuneuze stap van de regering om hen te ontmoedigen. Hij zegt om een reactie gevraagd aan Starnieuws dat hij uit de pers vernomen heeft dat hij en Gentle zijn geschorst per maandag 15 augustus. Hellings heeft nog geen resolutie onder ogen gehad van president Chan Santokhi over de schorsing.

Hellings vindt het "gezien de werkwijze van de regering" niet vreemd dat zaken eerst in de pers worden meegedeeld. Zo wist de pers eerder over de buitenfunctiestelling van hem en Gentle. Zij zijn op 1 augustus buitenfunctie gesteld door de korpschef. Een week later is de buitenfunctiestelling met een week verlengd door minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie. Op zijn voordracht heeft president Santokhi de resolutie getekend om Hellings en Gentle te schorsen.

De regering stuurt het aan op een strafrechtelijk onderzoek, meent Hellings. Dat kan zelfs een jaar duren "maar waarvoor er geen enkele redelijke grondslag is". Hij zegt rustig af te wachten en samen met de advocaat zullen te zijner tijd alle beschuldigingen worden weerlegd. 

Hellings en Gentle hebben net als de Surinaamse Politie Bond eerder aangekondigd deze zaak juridisch te zullen uitvechten. "Wij gaan ons niet laten uitlokken in bepaalde situaties", merkte voorzitter Poetini Atompai eerder op. Hellings en Gentle zijn trekkers van de Organic Movement die protestacties voert om de regering naar huis te sturen. Zij zien de maatregelen die tegen hen zijn getroffen als rancune.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October