Gajadien en Sharman willen openbaarmaking PSC's Staatsolie
12 Aug, 18:14
foto


De Assembleeleden Asis Gajadien en Dew Sharman (beiden VHP) vragen president Chan Santokhi met de meeste spoed de Production Sharing Contracten (PSC's) openbaar te maken. "Indien dit om redenen van confidentie vooralsnog niet mogelijk mocht blijken verzoeken wij u om tot de tijd van openbaarmaking, geen enkele nieuwe PSC’s met geen der internationale oliebedrijven te tekenen", stellen de Assembleeleden.

De overwegingen om de PSC's openbaar te maken, zijn:
- Op grond van artikel 41 van de grondwet zijn de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen eigendom van de natie en dienen derhalve te worden ingezet in de economische, sociale en culturele ontwikkeling;
- Aan Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie) ingevolge het Decreet Mijnbouw is exclusief recht toegekend tot verkenning, exploratie en exploitatie van petroleum;
- Ten aanzien van het bovenstaande, zoals door Staatsolie bekend gemaakt, zijn reeds offshore contracten i.c. Production Sharing Contracts (PSC) getekend, waarvan de ‘modelovereenkomst’ is gepubliceerd op de website;

- Volgens Staatsolie kunnen de ondertekende PSC’s niet bekend gemaakt worden, omdat die vallen binnen de afspraken over geheimhouding;
- Vanwege transparantie en accountability naar het volk van Suriname toe en vanwege discussies in Guyana behoren de PSC's zo snel als mogelijk openbaar gemaakt te worden zoals in Guyana;
- In Guyana rijzen al geruime tijd kritieken met betrekking tot onder andere kostenbeheersing, milieueffecten en de inkomsten. Men vraagt daar naar heronderhandelingen van de contracten. Om dit soort zaken zoveel als mogelijk te kunnen voorkomen, zou het wijs zijn om volledige transparantie te betrachten met betrekking tot de PSC's door Suriname getekend;

- Nog steeds is onduidelijk wie verantwoordelijk gesteld zal worden bij een eventuele milieuramp;
- Het is bovendien onduidelijk of de modelovereenkomsten op de website van Staatsolie identiek dan wel gelijkluidend zijn als de bedoelde PSC's.
Advertenties