VHP: CHof zal unanieme steun krijgen van samenleving
09 Aug 2022, 02:56
foto


De VHP is ervan overtuigd dat het besluit van het Constitutioneel Hof (CHof), unanieme steun zal krijgen van de samenleving, het parlement, politieke- en maatschappelijke organisaties. Daarom doet de partij een dringend beroep op de samenleving, sociaal maatschappelijke organisaties, politieke partijen en deskundigen om hun zienswijze, inzichten en adviezen te delen met de regering.

In een verklaring zegt de VHP kennis te hebben genomen van de uitspraak van het CHof, omtrent de toetsing van de kiesregeling met betrekking tot de nationale, regionale en internationale wetgeving. De partij heeft ook goede nota genomen van het standpunt van de regering met betrekking tot de uitspraak van het CHof.

Het CHof is van oordeel dat de Kiesregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van artikel 8 van de grondwet en het discriminatieverbod van artikel 8 van de grondwet. Volgens het CHof brengt de Kiesregeling niet tot uitdrukking one person one vote. Derhalve is de Kiesregeling in strijd met diverse artikelen van de grondwet en internationale verdragen waar Suriname partij bij is.

De VHP is content met de uitspraak van het CHof, omdat de uitspraak in lijn is met de visie van de partij. Ook staat de partij pal achter de zienswijze van de regering om te komen tot een rechtvaardig kiesstelsel. VHP is een democratische partij, een nationale partij. Als partij hebben we ons gecommitteerd aan de versterking van democratie en rechtsstaat, derhalve zullen wij ons als partij onderwerpen aan de uitspraak van het CHof.

De VHP begrijpt het belang van deze toetsing en zal onvoorwaardelijk meewerken om tot een rechtvaardig kiesstelsel te komen dat voor eenieder acceptabel is. Het is meer dan noodzakelijk dat er een kiesstelsel komt dat zowel politiek als maatschappelijk breed gedragen wordt. Om de aspiraties van het volk steeds meer te weerspiegelen, is het noodzakelijk om het kiesstelsel te wijzigen.

De VHP is ervan overtuigd dat het besluit van het CHof, unanieme steun zal krijgen van de samenleving, het parlement, politieke- en maatschappelijke organisaties. Derhalve doet de partij een dringend beroep op de samenleving, sociaal maatschappelijke organisaties, politieke partijen en deskundigen om hun zienswijze, inzichten en adviezen te delen met de regering.

De VHP heeft haar voorstellen met betrekking tot het kiesstelsel en kiessysteem reeds doorgeleid naar het Constitutioneel Hof en inmiddels ook doorgeleid naar de president ter bespreking in coalitieverband c.q. de regering.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December
Sunday 03 December