De aangepaste covid-maatregelen op een rijtje
27 Mar, 05:13
foto
Directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul


De nieuwe covid-maatregelen die aangekondigd zijn door de directeur van Volksgezondheid op een persconferentie vrijdag, worden door de Communicatiedienst Suriname op een rijtje gezet. Er is geen quarantaine en isolatieplicht meer, terwijl het testbeleid is aangepast. De MoHanA-maatregelen worden voorlopig voortgezet.

Aan de hand van cijfers en constateringen zijn de volgende maatregelen genomen over quarantaine en isolatieplicht:
* Wat de protocollen rond quarantaine betreft, wordt geadviseerd om quarantaine op te heffen. “Vanaf nu zal er geen indicatie meer zijn voor quarantaine” zei Gajadhar Sukul. Dus ook na nauw contact met iemand met bewezen Covid-19, hoeven mensen niet thuis te blijven.
* De isolatieplicht wordt afgeschaft. Mensen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in isolatie.
- Bij mensen die veel hoesten kan besloten worden dat ze tijdelijk thuisblijven conform andere infectieziekten.
- Bij milde klachten mogen mensen in principe naar hun werk. Hen wordt wel met klem geadviseerd om gedurende zeven dagen minimaal een chirurgisch mond-neusmasker te dragen. Dat is om de transmissie te beperken.
- Dezelfde maatregelen gelden voor mensen met klachten die niet zijn gaan testen. Indien iemand positief getest is en milde klachten heeft kan die toch naar het werk, weliswaar moet deze persoon een chirurgische mond-neusmasker aanhouden.
- Belangrijk is dat de huisarts in samenspraak met de bedrijfsarts het beleid zal bepalen bij personen met klachten.
* Er wordt geadviseerd om de verplichting op mond-neusbedekking bij kinderen op de lagere school te laten vervallen. Bij leerkrachten adviseren we om de MoHanA-maatregelen voort te zetten zoals bij de gewone populatie geadviseerd is.

Er zijn ook veranderingen in het testbeleid:
* In de huidige fase van de epidemie is het niet meer nodig om iedereen met klachten te testen. De groepen die nog getest moeten worden zijn:
* Patiënten waarvan opname noodzakelijk is ten gevolge van klachten passend bij Covid-19 en
* Gezondheidswerkers met klachten van het ademhalingsstelsel.
* De Covid-surveillance zal apart plaatsvinden bij vooraf vastgestelde locaties. De surveillance zal plaatsvinden zoals bij andere infectieziekten.
In principe wordt gebruikgemaakt van antigeentesten via een officiële testlocatie. Wanneer een zelftest wordt gebruikt bij iemand met klachten en deze een positief resultaat heeft, dient deze test herhaald te worden indien aan deze test consequenties verbonden zullen worden. Voor patiënten die opgenomen moeten worden met klachten die kunnen passen bij Covid-19, wordt in eerste instantie een antigeentest gedaan. Wanneer deze positief is, wordt dit als positief resultaat geregistreerd. Een negatieve antigeentest wordt gevolgd door een pcr-test.

Verder is het advies om niet te testen bij:
* mensen zonder klachten
* mensen met milde klachten
* mensen waarbij quarantaine opgeheven moet worden
*mensen waarbij isolatie opgeheven moet worden en
* het binnentreden van openbare ruimten.
Het ministerie van Volksgezondheid is met deskundigen bezig het inreisbeleid te evalueren. Tevens wordt het uitfaseringsplan verder uitgevoerd en zal de samenleving op korte termijn nader worden geïnformeerd.

PARAMARIBO, 26 MAART 2022
COMMUNICATIE DIENST SURINAME

Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November