Wel of geen financieel-economische stabiliteit
26 Jan, 12:34
foto


Naar aanleiding van de nieuwjaarslezing van de VES waar is aangegeven dat de financieel-economische crisis voorbij is en dat er financieel-economische stabiliteit, wil ik graag enkele belangrijke punten onder aandacht brengen. Bij het vaststellen van deze zwaarwichtige statement is het belangrijk na te gaan in welke mate dit is terug te zien binnen de gemeenschap, zeker bij de midden- en lage inkomen huishoudens.

De realiteit leert echter dat sinds het aantreden van de huidige regering deze groepen financieel achteruit gaan. De bestedingspatroon voor deze groepen wordt steeds meer terwijl het inkomen nagenoeg hetzelfde blijft. De energie tarieven alsook internet tarieven zijn omhoog. De benzineprijzen zijn verdrievoudigd. De bustarieven zijn verdubbeld. De prijzen van levensmiddelen zijn schrikbarend hoog. Broodprijzen zijn omhoog. Melkprijzen zijn reeds aangekondigd omhoog te gaan. Om nog eens aan te tonen dat de wisselkoers heel instabiel is, in december 2021 vertoonde zij een verlagende curve tegenover een stijgende curve en januari 2022. De verzekeringskosten van voertuigen, geneeskunde en woningen zijn duurder. Kortom een totaal pakket aan verhogende kosten van levensonderhoud.

Daartegenover staat de verhoging van loon voor ambtenaren alleen, AOV en kinderbijslag. Eenmalige uitkeringen van SRD 300 in november en december 2021.  Maar die bedragen zijn niet kostendekkend voor die groepen. Om niet eens te praten over arbeiders in de particuliere sector die geen deel zijn van deze loonronden en of eenmalige uitkeringen. Uiteindelijk zijn er sociaal zwakke huishoudens die volledig afhankelijk zijn van pakketten en of donaties. Die groep wordt steeds groter.

Is er sprake van financieel-economische stabiliteit?
Oordeelt u zelf.

Vishal V. Nathoeni
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May