Werknemers Canawaima schorten actie op
08 Dec, 14:39
foto
De Canawaima-werknemers hebben ondanks hun wrevel en moeilijke situatie, toch hun verantwoordelijkheid genomen en de vaart uitgevoerd.


Opnieuw hebben de werknemers werkzaam bij de Canawaima-veerverbinding hun eigen verantwoordelijkheid genomen en voorkomen dat passagiers vandaag zouden worden gedupeerd. Na een spontane actie vanmorgen waarbij het werk was neergelegd, hebben de werknemers ervoor gekozen om de vaart toch door te laten gaan. Reden voor de actie is dat het loon over november nog steeds niet is uitbetaald.

Al maanden wordt het loon van deze groep arbeiders structureel niet op tijd uitbetaald. Maar nu is er al meer dan een week voorbij in de nieuwe maand, en hebben zij geen duidelijk zicht op wanneer zij hun loon voor hun arbeid zullen ontvangen. "Er wordt steeds een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, maar waar blijft de verantwoordelijkheid van de personen die erop moeten toezien dat de lonen op tijd betaald worden," stelt een zeer verontwaardigde bondsvoorzitter Dayanand Dwarka.

Volgens hem ligt de laatste horde van de uitbetaling bij het ministerie van Financiën die de gelden moet storten. Terwijl eenieder zijn loon heeft gehad, zitten de arbeiders van Canawaima nog steeds in het ongewisse over hun salaris over de vorige maand. Om de passagiers die part noch deel hebben aan hun situatie niet te duperen, hebben de werknemers zij het met een behoorlijke vertraging de vaart van vandaag uitgevoerd.

De veerverbinding was een van de eerste slachtoffers van de Covid-19-pandemie. Met het sluiten van de grenzen in maart 2019, viel ook de vaart stil gedurende vele maanden. Met een voorzichtige opstart van twee vaarten in de week in de afgelopen maanden, is er sinds november een dagelijkse vaart. "Het loopt geen storm," zegt Dwarka, "het personen- en vrachtaanbod is teleurstellend." Een van de reden voor de gebrekkige aanloop is de backtrack-route waar nog steeds grif gebruik van wordt gemaakt en waar de route ongestoord wordt onderhouden.

De stillegging van de vaart heeft in de afgelopen anderhalf jaar, gemaakt dat de reserves van het bedrijf zijn uitgeput en dat er een beroep moet worden gedaan op het Covid-19-fonds. Dwarka zegt dat het de bedoeling is om het bedrijf weer zelfstandig te laten opereren. Maar voor de komende tijd zal de overheid moeten inkomen met de personeels- en operationele kosten. Hij wijst erop dat voor vandaag de rust op het complex is teruggekeerd, maar "niemand kan ons iets kwalijk nemen als er niets wordt ondernomen om de lonen uit te betalen." Deze maand wordt het volgens hem weer een lijdensweg om de lonen te garanderen," vooral daar ook de kerstgraficaties moeten worden uitbetaald."
Advertenties